_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Biblioteka Federacji

 

 PUBLIKACJE

 

"ABC opieki nad osobą starszą" - najnowsza publikacja!!!

"Standardy działania uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce" 

"Dobre praktyki w działalności Gminnych Rad Seniorów w Polsce"

"Wolontariat seniorów i dla seniorów - potrzeby, bariery, praktyka" 

Poradnik "Projekt - wymyśl, napisz, zrealizuj!"

 "Aktywne i godne życie seniorów. Materiały po Forum III Wieku 2016"

 

Poradnik "Niezbędnik partycypacyjny seniora"

Poradnik "Partycypacja osób starszych w życiu publicznym - wybrane zagadnienia"

Poradnik "Gminne Rady Seniorów w praktyce - wybrane zagadnienia"

 

 

Poradnik "Zarządzanie Uniwersytetem Trzeciego Wieku - krok po kroku"

Poradnik "Tworzenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku - krok po kroku"

Poradnik: "Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wybrane zagadnienia prawne"

Poradnik: "Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Program edukacyjno-aktywizujący. Wybrane zagadnienia"

 

"Standardy działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce"

"Standardy działania Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce", wydanie II 

 

"Identyfikacja potrzeb instytucji zajmujących się polityką społeczną w Małopolsce w zakresie zapotrzebowania na pracę wolontariuszy seniorów" - raport z badań

 

"Wolontariat 50+ dobry pomysł" - prawno-organizacyjne aspekty wolontariatu seniorów - poradnik

 

 

 BIULETYNY:

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 1

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 2

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 3

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 4

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 5

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 6

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 7

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 8

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 9

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 10

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 11

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 12

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 13

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 14

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 15

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 16

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 17 

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 18 

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 19

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 20 

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 21

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 22

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 23 

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 24

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 25

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 26 

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 27 

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 28

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 29 

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 30 

Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 31 - najnowszy numer!!!

  BROSZURY:

"Małopolskie UTW" - broszura informacyjna str.1

"Małopolskie UTW" - broszura informacyjna str.2

 

Wiem, że mam prawo. SENIOR wybrane zagadnienia prawa spadkowego.

Wiem, że mam prawo. SENIOR beneficjentem usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wiem, że mam prawo. SENIOR świadomym konsumentem.

Wiem, że mam prawo. SENIOR na rynku usług finansowych.

 

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE:

prof. Beata Tobiasz-Adamczyk

Grzegorz Puzio

dr Iwona Sikorska

dr Jolanta Perek-Białas

Piotr Czekierda

prof. Stanisława Golinowska

Projekt ProHealth 65+

 

Małopolska Debata nt. Rozwoju Edukacji i Aktywności Osób Starszych (20.11.2015 r., Kraków) zorganizowana została w ramach projektu dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.

Materiały pokonferencyjne

 

 

INNE:

Praca dyplomowa Dariusza Marka Rostkowskiego Edukacja finansowa seniorów jako sposób na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przygotowana pod kierunkiem prof. nz dr hab. Joanny Moczydłowskiej (promotor)