___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Nabór ofert w ramach programu AKTYWNI+

Minister Rodziny i Polityki Społecznej do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w ramach  programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023. Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

Dofinansowanie można uzyskać na zadania określone w ramach 4 priorytetów:

 

I. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu: zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy. 

 

II. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.

 

III. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

 

IV. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

 

Termin składania ofert: od 1 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r. W konkursie należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. 

 

Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 25.000 zł do 250.000 zł.

 

Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne TUTAJ

X Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu

Jubileuszowa X Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu, organizowana przez Stowarzyszenie Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku, odbędzie się w dniach 27-28 lutego 2023 roku w Rabce-Zdroju. Udział w spotkaniu, oprócz Seniorów z całej Polski, potwierdzili również zawodnicy i kibice z Ukrainy i Austrii. Po więcej informacji zapraszamy na stronę: https://www.u3w.rabka-net.pl/senioriada2023.html 

 

mLegitymacja emeryta-rencisty

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. Będzie ona dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. ZUS wystawi mLegitymację wszystkim emerytom i rencistom automatycznie.

W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania żadnego wniosku ani wizyty w ZUS. Osobom, które nabędą uprawnienia do emerytury lub renty od stycznia 2023 r., ZUS wyda legitymacje w formie elektronicznej. Emeryci lub renciści, którzy zechcą dodatkowo otrzymać tradycyjną legitymację w formie karty plastikowej, będą mieli taką możliwość. Wystarczy, że złożą odpowiedni wniosek do ZUS (formularz ERL).

Więcej informacji na stronie: https://www.zus.pl/