REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Najnowszy numer Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

Ukazał się najnowszy numer Ogólnopolskiego Biuletynu. Zachęcamy do przeczytania rozmowy „O tradycji krakowskiej myśli andragogicznej” z Gościem specjalnym – prof. zw. dr hab. Tadeuszem Aleksandrem, którą przeprowadziła dr hab. Dorota Gierszewski, Kierownik Pracowni Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UJ. W tym wydaniu informujemy także o bogatej ofercie programowej realizowanej w uniwersytetach trzeciego wieku, będących ważnym elementem lokalnych i regionalnych środowisk, o aktywnościach edukacyjno-kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, o ważnych wydarzeniach jakimi są jubileusze ich działalności. Polecamy artykuł o tym, jak wygląda życie słuchaczy UTW w Łucku, w czasie wojny w Ukrainie. Warto zapoznać się również z informacjami o prowadzonym przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW Centrum Bezpłatnego Poradnictwa „OBYWATEL – SENIOR” oraz o przeprowadzonych szkoleniach dla liderów UTW i organizacji senioralnych. W ramach rozdziału: Srebrna Gospodarka zamieszczone zostały artykuły naszych Partnerów.

Plik PDF do pobrania TUTAJ.

Publikacja "Turystyka społeczna a jakość życia"

Zachęcamy po przeczytania publikacji pod redakcją dra hab. Pawła Rożyckiego, wydanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK po Kongresie "Turystyka społeczna a jakość życia", który odbył się w październiku 2022 r. w Krakowie. Niezwykle ciekawe i bardzo ważne kwestie opracowane przez przedstawicieli ośrodków naukowych oraz ekspertów stanowią wysoką jakość merytoryczną monografii. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, o charakterze naukowym, koncentruje się na analizach turystyki społecznej w kontekście jakości życia, z uwzględnieniem m.in. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Druga część zawiera przewodnik dobrych praktyk oparty na prezentowanych w czasie Kongresu materiałach opisujących przedsięwzięcia realizowane m.in. w uniwersytetach trzeciego wieku. Jeden z przykładów zaprezentowany w publikacji to Turystyka seniorów na przykładzie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku - opracowany na podstawie doświadczeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających w Małopolsce oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Plik PDF do pobrania TUTAJ.

 

Warsztaty „Aktywni Liderzy Małopolskich UTW”

Aktualne zagadnienia z zakresu polityki senioralnej Województwa Małopolskiego, formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności w ramach organizacji pozarządowej z uwzględnieniem wyzwań i problemów „popandemicznych” oraz nowych obowiązków w tym obszarze, a także wybrane zagadnienia dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych na realizowanie inicjatyw/pomysłów były tematem warsztatów „Aktywni Liderzy Małopolskich UTW”, realizowanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w ramach projektu "Aktywne Małopolskie Organizacje Seniorskie", finansowanego ze środków Województwa Małopolskiego.   

Pierwsze zajęcia odbyły się w 24 marca 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu. Wzięli w nich udział liderzy i przedstawiciele organizacji seniorskich z Limanowej, Mszany Dolnej, Ropy, Krynicy-Zdroju, Muszyny, Nowego Sącza oraz Gorlic. Z kolei w spotkaniu zorganizowanym 27 marca 2023 r. w Miejskim Centrum Kultury w Nowym Targu uczestniczyli liderzy i przedstawiciele organizacji seniorskich z Nowego Targu, Szczawnicy, Rabki-Zdroju, Makowa Podhalańskiego oraz Zakopanego

Uczestnicy warsztatów po ich zakończeniu będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa.

 

Rady seniorów - prace parlamentarne

W dniach 8-9 marca 2023 r., podczas 60. posiedzenia Senatu RP, rozpatrywany będzie poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy o samorządzie województwa, który wprowadza podstawy prawne do powołania rady seniorów na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. Ponadto procedowana ustawa zakłada m.in., że rada gminy będzie zobligowana do utworzenia rady seniorów, jeżeli z wnioskiem wystąpi określona przepisami liczba osób powyżej 60. roku życia.

 

Źródło: https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,15379,60-posiedzenie-senatu-zapowiedz.html