____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Krystyna Jurczewska - Płońska Ambasadorką Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017

Tytuł Ambasadorki Srebrnego Pokolenia Województwa Śląskiego 2017 przypadł w udziale Krystynie Jurczewskiej- Płońskiej, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Gliwicach, członkini Rady Seniora w Gliwicach i Śląskiej Rady ds. Seniorów.
W dniu 13 grudnia  br. odbyła się uroczysta gala, podsumowująca konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Ślaskiego. 
Celem konkursu, którego pierwszą edycję ogłoszono 31 maja br., było wyróżnienie  osób starszych mogących stanowić godny do naśladowania wzór dla innych seniorów, wyróżniających się wybitną działalnością i postawą.
Konkurs ma też wpłynąć na kształtowanie w świadomości społecznej pozytywnego wizerunku osób w podeszłym wieku jako osób aktywnych oraz zaangażowanych w działania na rzecz różnych grup społecznych i wiekowych.
Tytułem Ambasadora uhonorowano Andrzeja Sodowskiego, inicjatora powstania Chorzowskiej Grupy Plastycznej Krajcok’12, członka Grupy Artystów Nieprofesjonalnych GROTA w Świętochłowicach oraz Grupy Plastycznej Spichlerz’86 z Siemianowic Śląskich.

Serdecznie gratulujemy Ambasadorom. 
Szczególne gratulacje kierujemy do Pani Krystynie Jurczewskiej- Plonskiej, będącej również Wiceprezesem Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

Więcej na:
http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=9291

źródło:http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=10&art=9291

III edycja konkursu Złota Księga Dobrych Praktyk

 

Rzecznik Praw Obywatelskich wraz z Komisją Ekspertów ds. Osób Starszych zaprasza przedstawicieli organizacji społecznych, nieformalnych grup, pracodawców i samorządów terytorialnych oraz innych instytucji realizujących programy na rzecz osób starszych do udziału w trzeciej edycji konkursu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”.
Celem inicjatywy jest promowanie wartych upowszechnienia, wartościowych inicjatyw podejmowanych na rzecz osób starszych i z osobami starszymi. Szczególnie zależy nam na dostrzeżeniu i rozpropagowaniu działań, które służą budowaniu społeczeństwa spójnego, przyjaznego wszystkim grupom wieku.
Formą wyróżnienia jest umieszczenie opisu dobrej praktyki w „Złotej Księdze”, której Patronem jest Rzecznik Praw Obywatelskich oraz możliwość upowszechnienia tą drogą własnych osiągnięć.
Formularz zgłoszeniowy oraz inne materiały dotyczące konkursu i szczegółów wyłaniania dobrych praktyk do „Złotej Księgi” są dostępne pod adresemwww.zlotaksiega.rpo.gov.pl


https://www.rpo.gov.pl/pl/content/iii-edycja-konkursu-zlota-ksiega-dobrych-praktyk 

Konkurs ASOS 2018 rozpoczęty!

Zachęcamy do składania wniosków w konkursie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej do Rządowego Programu ASOS 2014-2020 w edycji 2018.

Wnioski konkursowe można składać do 22 grudnia br.

Szczegółowe informacje:

źródło: http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/329

Konkurs Ministerstwa Sportu i Turystyki

 

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu  upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

Celem Programu jest:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;
 • promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości  sportu;
 • przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;
 • promowanie i wspieranie inicjatyw służących rozwijaniu aktywności fizycznej osób starszych, solidarności międzypokoleniowej i aktywizacji społecznej poprzez sport;
 • niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

W ramach Programu dofinansowywane będą następujące zadania:

 1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;                           
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
 3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą";
 4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych  przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.  

Minister Sportu i Turystyki przeznaczył z budżetu państwa na realizację Programu w 2018 roku kwotę 24 000 000,00 zł.

Informacje o konkursie: 
https://www.msit.gov.pl/pl/aktualnosci/7599,Ruszyl-nabor-wnioskow-do-Programu-Sport-Dla-Wszystkich-w-2018-r.html