_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Federacja UTW na konferencji w Maastricht - 29.06 - 01.07.2017

Federacja UTW:  Uczestniczymy w europejskiej konferencji " Health promoters and health literacy needs of older people"
Maastricht University, 29 june-1 july, 2017

Do udziału w  konferencji podsumowującej projekt paneuropejski "Health promoters and health literacy needs of older people", której liderem jest Collegium Medicum UJ w Krakowie została zaproszona prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk.
Federacja UTW jest partnerem w tym projekcie.
Program konferencji.

ZNAMY TERMIN FORUM III WIEKU

 

ZNAMY TERMIN FORUM III WIEKU !

IX Forum III Wieku, międzynarodowa konferencja towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy Zdroju odbędzie się w dniach 6-9 września 2017 r.

IX Forum III Wieku mające na celu propagowanie godnego, zdrowego i aktywnego stylu życia osób starszych organizują:

 • Stowarzyszenie Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Sączu,
 • Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
 • Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego,

 z wieloma partnerami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi.

 

Program Forum III Wieku to 3-dni ważnych i ciekawych sesji plenarnych, debat, paneli dyskusyjnych, prezentacji, warsztatów obejmujących problematykę aktywizacji i edukacji osób starszych. Ramowy program wydarzenia znajdą Państwo tutaj.

Czytaj więcej: ZNAMY TERMIN FORUM III WIEKU

XI Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W dniach od  25.06–do 30.06.2017  Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim   organizuje  XI Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
 Idea i potrzeba organizacji Spotkań Olsztyńskich  narodziła się w 2006 roku podczas wyjazdu członków Akademii do Lwowa i rozmów  z naszymi rodakami z polskiego UTW we Lwowie.
 W spotkaniach  uczestniczą kilkuosobowe delegacje wszystkich polskich UTW zza wschodniej granicy oraz przedstawiciele krajowych UTW. Ich celem jest  szeroko pojęta integracja senioralnego środowiska polskiego.
 
Więcej informacji na stronie:

http://www.atwolsztyn.pl/p/xi-europejskie-integracyjne-spotkanie.html

 

 

Jubileusz 35-lecia Jagiellońskiego UTW

6 czerwca w Auli Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego  odbyła się uroczystość Jubileuszu 35-lecia Jagiellońskiego UTW  z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa  prof. Jacka Majchrowskiego, wicemarszałka województwa małopolskiego Wojciecha Kozaka oraz władz Uniwersytetu Jagiellońskiego.   W uroczystości uczestniczył JM Rektor UJ  prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, prorektorzy: prof. prof. Dorota Malec, Tomasz Grodzicki oraz Armen Edigarian i  liczne grono profesorów. Wykład jubileuszowy pt. "Jak wykształcić artystę" wygłosił prof. Jerzy Stuhr, były rektor PWST. Uroczystość uświetnił koncert chóru akademickiego Camerata Jagiellonica.

Z  okazji  jubileuszu Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku został uhonorowany najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego - Medalem "Polonia Minor". Wicemarszałek Wojciech Kozak wręczył Medal  Ewie Piłat, pełnomocnikowi rektora UJ ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. List gratulacyjny w podzięce za wkład w rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymał rektor UJ  prof. Wojciech Nowak.

Medalami za Zasługi dla Miasta Krakowa "Honoris Gratia" zostali odznaczeni przez Prezydenta Miasta Profesorowie UJ najbardziej zasłużeni  dla rozwoju Jagiellońskiego UTW.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW oraz liderzy UTW z Małopolski.

Więcej na:

http://www.utw.uj.edu.pl/aktualnosci

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/jubileusz-35lecia-jagiellonskiego-uniwersytetu-trzeciego-wieku

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW - Kraków, 02.06 2017

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Na ogólną liczbę 38 członków zwyczajnych w zebraniu uczestniczyli delegaci 29 stowarzyszeń UTW. W ramach zebrania jego uczestnicy zostali zapoznani m.in. ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności Zarządu Federacji w roku 2016, które przedstawiła Prezes Zarządu Wiesława Borczyk, jak również ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej Federacji w roku 2016 zaprezentowanego przez jej Przewodniczącą Elżbietę Achinger. Przedstawione sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone. Walne Zebranie przyjęło również ramowy plan działań Federacji na rok 2017, w ramach którego przewidziano m.in.:

 1. ·      Podjęcie starań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań statutowych.
 2. ·      Rzecznictwo interesów osób starszych na szczeblu regionalnym i centralnym.
 3. ·      Organizację Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój.
 4. ·      Wydawanie Ogólnopolskiego Biuletynu UTW.
 5. ·      Realizację cyklu wykładów i warsztatów dla UTW we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
 6. ·      Organizację regionalnych Forum UTW.
 7. ·      Organizację szkoleń i warsztatów dla liderów UTW w kraju w ramach Akademii Lidera UTW.
 8. ·      Kontynuację działania Punktu informacyjno – doradczego.
 9. ·      Kontynuację profesjonalizacji i certyfikacji UTW w kraju.
 10. ·      Prowadzenie sekretariatu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Po zakończeniu Walnego Zebrania jego uczestnicy wzięli udział w obiedzie a następnie  zainteresowane osoby udały się na zwiedzanie Wawelu i Katedry Wawelskiej.