_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Bezpłatne wykłady i warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia - profilaktyki słuchu

Pogorszenie słuchu jest naturalną konsekwencją procesu starzenia się. W Polsce co czwarta osoba powyżej 65. roku życia ma niedosłuch. Pogorszenie słuchu odbiera seniorom nie tylko radość z życia, ale też możliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Problemy ze słuchem powodują trudności w relacjach z innymi osobami, są przeszkodą w realizacji zainteresowań i pasji, znacząco utrudniają codzienne życie.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia na świecie nawet co 3. osoba po 65. roku życia cierpi na ubytek słuchu w stopniu odpowiadającym niepełnosprawności słuchowej. Słuch jest jednym z tych zmysłów, który często jest zaniedbywany.

Kiedy z wiekiem pogarsza się wzrok, bez oporów udajemy się do okulisty. O słuch niestety już tak nie dbamy. Ubytek słuchu związany z wiekiem jest czymś naturalnym i nieodwracalnym, nie należy go jednak ignorować. Naukowcy podkreślają, że gorsza kondycja słuchowa nierzadko idzie w parze z pogorszeniem się kondycji umysłowej i zdolnością zapamiętywania (demencją).

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń we współpracy z firmą KIND zdecydowała się uwrażliwić Seniorów na problem pogorszenia słuchu i niedosłuchu wśród osób starszych. W ramach podjętej współpracy, firma KIND, przeprowadzi w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w całej Polsce 40 bezpłatnych wykładów i 20 warsztatów, poświęconych zagadnieniu profilaktyki słuchu oraz jakości słyszenia.

Czytaj więcej: Bezpłatne wykłady i warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia - profilaktyki słuchu

Inauguracja zajęć w projekcie "Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora" - VI edycja

W dniach od 8 do 10 marca br. w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Łapach (woj. podlaskie) oraz Bornem Sulinowie (woj. zachodniopomorskie) odbyły się wykłady i warsztaty inaugurujące kolejną edycję projektu „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” realizowanego przez Ogólnopolska Federację Stowarzyszeń UTW w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

W obu uniwersytetach w zajęciach uczestniczyło po kilkudziesięciu seniorów – słuchaczy, którzy w ramach wykładu „Bezpieczne finanse seniora”  mieli okazję zapoznać się m.in. z zasadami bezpiecznego pożyczania pieniędzy i zawierania umów kredytowych/pożyczkowych, prawami przysługującymi seniorom - konsumentom ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazach, prezentacjach) oraz na odległość (np. przez telefon, internet) a także podstawowymi cechami charakterystycznymi umów renty dożywotniej oraz odwróconego kredytu hipotecznego.

Uczestnicy warsztatów komputerowych „Nowoczesne finanse seniora” z kolei nabywali i doskonalili umiejętności korzystania z dostępu do konta bankowego za pomocą internetu (indywidualna praca na symulatorze banku internetowego w tym m.in.  generowanie hasła do konta, logowanie, korzystanie z podstawowych funkcji w tym samodzielne wykonywanie przelewów), prowadzenia budżetu domowego przy wykorzystaniu prostych aplikacji  komputerowych a także pozyskiwali wiedzę w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami płatniczymi (m.in. płatności zbliżeniowe, za pomocą smartfona).

Każdy z uczestników warsztatów otrzymał ciekawe materiały dydaktyczne pozwalające we własnym zakresie na dalsze doskonalenie umiejętności zdobytych podczas zajęć. 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową TUTAJ.

Wyniki otwartego konkursu ofert Rządowego Programu ASOS 2017

Ponad 1,6 tys. ofert zgłosiły organizacje pozarządowe ubiegające się o środki w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych edycja 2017 (ASOS). Z tej puli wybrano 362 projekty do dofinansowania.

Organizacje mogły uzyskać dofinansowanie w ramach jednego z czterech priorytetów: edukacja osób starszych (priorytet I), aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową (priorytet II), partycypacja społeczna (priorytet III) oraz usługi społeczne dla osób starszych (priorytet IV).

Każda oferta została oceniona przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło listę rankingową.

Komisja konkursowa rekomendowała do dofinansowania:

- 77 ofert z priorytetu I na łączną kwotę niemal 7,5 mln zł: 
- 116 ofert z priorytetu II na sumę 12 mln zł: 
- 70 ofert z priorytetu III na sumę prawie 7 mln zł: 
- 99 ofert z priorytetu IV na kwotę niemal 12 mln zł: 

Łączna suma dofinansowania wyniesie 37 999 992,78 zł, a pomoc obejmie 362 projekty.

Na realizację programu z budżetu państwa zaplanowano 280 mln zł w latach 2014-2020. Na program w 2017 r. zarezerwowano przed rozstrzygnięciem konkursu 40 mln zł.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie

:http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,8660,prawie-40-mln-zl-dla-aktywnych-seniorow.html

Federacja Stowarzyszeń UTW oraz Sądecki UTW na 80. urodzinach prof. Bolesława Farona

DSC00078

W Krakowie, 2 marca br. w obchodach 80. urodzin, związanego z Nowym Sączem i Sądecczyzną profesora Bolesława Farona, uczestniczyła Wiesława Borczyk, prezes Sądeckiego UTW i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
W Uniwersytecie Pedagogicznym zorganizowano poświęconą mu konferencję naukową pn. "Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy".
Wieczorem w Sali Kupieckiej w Pałacu Wielopolskich – siedzibie krakowskiego magistratu prezydent Jacek Majchrowski wydał uroczysty bankiet, podczas którego z życzeniami i gratulacjami pospieszyli przyjaciele i znajomi jubilata, reprezentanci środowiska kultury i nauki, rektorzy wyższych uczelni, zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in.: delegacja władz samorządowych Nowego Sącza, liczna grupa z Łącka z wójtem Janem Dziedziną, redaktor naczelną "Almanachu Łąckiego" Jagodą Jastrzębską i dyrektor szkoły w Czarnym Potoku Haliną Setlak.Mariola Berdychowska reprezentowała Fundację Sądecką. Przybyli także naukowcy i pedagodzy związani od lat z "Rocznikiem Sądeckim" – prof. Feliks Kiryk, prof. Leszek Bednarczuk i prof. Bogusław Kołcz. Był obecny także mieszkający w Krakowie, sądeczanin, prof. Józef Lipiec.
Wiesława Borczyk odczytała okolicznościowy List gratulacyjny, w imieniu społeczności Uniwersytetów Trzeciego Wieku:

Dostojny Jubilacie, Wielce Szanowny Panie Profesorze!

              W tym uroczystym dniu – jubileuszu 80-lecia urodzin – pragnę w imieniu własnym oraz społeczności  Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku  złożyć Panu Profesorowi  wyrazy uznania oraz najserdeczniejsze gratulacje.

            Gratuluję tego wszystkiego, co składa się na imponujący, wieloletni dorobek Pana Profesora - całokształtu twórczości i pracy naukowej oraz popularyzacji edukacji i wychowania.

           Pańska droga życiowa i osiągnięcia w  wielu  dziedzinach budzą podziw i wielki szacunek.

           Pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie w pracach Rady Programowo - Naukowej Sądeckiego UTW  i za pamięć  o rodzinnych stronach, o swoich korzeniach.

           Proszę przyjąć ode mnie oraz całej społeczności  Uniwersytetów Trzeciego Wieku z głębi serca płynące życzenia zdrowia i  pomyślności, nowych, twórczych dokonań  oraz wszelkiej  radości w życiu osobistym. Mam nadzieję i bardzo na to liczę, że długo jeszcze będziemy mogli korzystać z Pańskiej wiedzy i doświadczenia.

DSC00091 

Fot. J. Leśniak

 

Zakończyła się IV Ogólnopolska Zimowa Senioriada UTW w Rabce Zdroju, 27-28 lutego 2017 r.

 

Zakończyła się IV Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu.

W klasyfikacji zespołowej zwyciężyły:

I miejsce   -  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach
II miejsce  -  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie
III miejsce - Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rabce Zdroju

Serdecznie gratulujemy !

 
Rabka Zdrój gościła studentów uniwersytetów trzeciego wieku oraz innych organizacji i stowarzyszeń seniorów na  IV Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu. Organizatorem Senioriady  jest Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku, a Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku sprawuje patronat nad tym wydarzeniem.
Celem imprezy jest sportowa rywalizacja w duchu fair play, promowanie aktywnego trybu życia seniorów oraz integracja środowiska UTW z kraju i zagranicy.

W  tegorocznej Senioriadzie brało udział około 1000 uczestników - zawodników i kibiców, studentów reprezentujących 29 UTW z Polski, Ukrainy i Austrii. Zawody zostały podzielone na kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn 50+, 60+, 70+, 80+ i 90+, w konkurencjach:

  • biegi narciarskie;
  • slalom narciarskie;
  • rzut śnieżką do celu;
  • zjazd na dętkach;
  • turniej brydżowy;
  • błyskawiczny turniej szachowy;
  • nordic walking;
  • konkurs wiedzy o Rabce-Zdroju.

Impreza z roku na rok zyskuje coraz większy prestiż, o  czym świadczy rosnąca liczba uczestników nie tylko z kraju ale również z zagranicy.

Relacje  z przebiegu Senioriady Zimowej  TV Podhale i  TVP Kraków:

http://tvpodhale.info/tv/wydarzenia/IV_Ogolnopolska_Zimowa_Senioriada_w-19141-1.html

http://krakow.tvp.pl/29279517/senioriada-dla-tych-ktorzy-kochaja-sport

 Wyniki Senioriady oraz galeria zdjęć - na stronie Rabczańskiego UTW - http://www.u3w.rabka-net.pl/aktualne.html

Organizatorom składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie tej wspaniałej imprezy.

Zespól Federacji UTW

Prace nad Informacją Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015

 

W Sejmie trwają prace nad przyjęciem rządowej Informacji o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015r.Obowiązek monitorowania sytuacji osób starszych w Polsce i przygotowania przez Radę Ministrów corocznej Informacji  w tym zakresie wynika z ustawy z dnia 11 września 2015 roku o osobach starszych ( Dz.U.poz.170). Dokument, przyjęty przez Radę Ministrów, jest kompleksowym opracowaniem opisującym sytuację demograficzną, ekonomiczną, zdrowotną osób starszych, ich aktywność, wykształcenie, sytuację rodzinną i społeczną. Zawiera też wnioski i rekomendacje.  

Druk sejmowy 1102
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/E05B7B2CF60D006DC125807D0037D118/%24File/1102.pdf

Komisje: Polityki Senioralnej oraz Polityki Społecznej i Rodziny obradujące w dniu 7 lutego 201 r. pod przewodnictwem poseł Małgorzaty Zwiercan (WiS), przewodniczącej Komisji Polityki Senioralnej, rozpatrzyły  informację o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2015. Przebieg dyskusji jest dostępny na stronie:

http://orka.sejm.gov.pl/zapisy8.nsf/0/E7E3CDB8656135A3C12580C8004BB5EE/%24File/0151808.pd

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyła się 15 lutego br. debata pt. „Sytuacja osób starszych w Polsce”, w której udział wzięli m.in. Pani Elżbieta Rafalska - Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pani Elżbieta Bojanowska - Podsekretarz Stanu w MRPiPS, Pani Józefa Szczurek-Żelazko - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Pani Gertruda Uścińska - Prezes ZUS, Pani Agata Wojtyszek - Wojewoda Świętokrzyski, Pan Dominik Rozkrut - prezes GUS, Pani Mirosława Grabowska - dyrektor CBOS, Pani Józefina Hrynkiewicz - przewodnicząca Rady ds. Polityki Senioralnej, Pani Małgorzata Zwiercan - przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Senioralnej, Pan Kornel Morawiecki - Poseł na Sejm RP, Marszałek Senior i in.

Więcej na stronie:
http://senior.gov.pl/aktualnosci/pokaz/196