___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

XI Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W dniach od  25.06–do 30.06.2017  Akademia Trzeciego Wieku w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim   organizuje  XI Europejskie Spotkanie Integracyjne Polskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku.
 Idea i potrzeba organizacji Spotkań Olsztyńskich  narodziła się w 2006 roku podczas wyjazdu członków Akademii do Lwowa i rozmów  z naszymi rodakami z polskiego UTW we Lwowie.
 W spotkaniach  uczestniczą kilkuosobowe delegacje wszystkich polskich UTW zza wschodniej granicy oraz przedstawiciele krajowych UTW. Ich celem jest  szeroko pojęta integracja senioralnego środowiska polskiego.
 
Więcej informacji na stronie:

http://www.atwolsztyn.pl/p/xi-europejskie-integracyjne-spotkanie.html

 

 

Jubileusz 35-lecia Jagiellońskiego UTW

6 czerwca w Auli Audytorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego  odbyła się uroczystość Jubileuszu 35-lecia Jagiellońskiego UTW  z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa  prof. Jacka Majchrowskiego, wicemarszałka województwa małopolskiego Wojciecha Kozaka oraz władz Uniwersytetu Jagiellońskiego.   W uroczystości uczestniczył JM Rektor UJ  prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, prorektorzy: prof. prof. Dorota Malec, Tomasz Grodzicki oraz Armen Edigarian i  liczne grono profesorów. Wykład jubileuszowy pt. "Jak wykształcić artystę" wygłosił prof. Jerzy Stuhr, były rektor PWST. Uroczystość uświetnił koncert chóru akademickiego Camerata Jagiellonica.

Z  okazji  jubileuszu Jagielloński Uniwersytet Trzeciego Wieku został uhonorowany najwyższym odznaczeniem przyznawanym przez Marszałka Województwa Małopolskiego - Medalem "Polonia Minor". Wicemarszałek Wojciech Kozak wręczył Medal  Ewie Piłat, pełnomocnikowi rektora UJ ds. Uniwersytetu Trzeciego Wieku. List gratulacyjny w podzięce za wkład w rozwój Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymał rektor UJ  prof. Wojciech Nowak.

Medalami za Zasługi dla Miasta Krakowa "Honoris Gratia" zostali odznaczeni przez Prezydenta Miasta Profesorowie UJ najbardziej zasłużeni  dla rozwoju Jagiellońskiego UTW.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW oraz liderzy UTW z Małopolski.

Więcej na:

http://www.utw.uj.edu.pl/aktualnosci

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/edukacja/jubileusz-35lecia-jagiellonskiego-uniwersytetu-trzeciego-wieku

Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW - Kraków, 02.06 2017

W dniu 2 czerwca 2017 r. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Na ogólną liczbę 38 członków zwyczajnych w zebraniu uczestniczyli delegaci 29 stowarzyszeń UTW. W ramach zebrania jego uczestnicy zostali zapoznani m.in. ze sprawozdaniem merytorycznym i finansowym z działalności Zarządu Federacji w roku 2016, które przedstawiła Prezes Zarządu Wiesława Borczyk, jak również ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej Federacji w roku 2016 zaprezentowanego przez jej Przewodniczącą Elżbietę Achinger. Przedstawione sprawozdania zostały jednogłośnie zatwierdzone. Walne Zebranie przyjęło również ramowy plan działań Federacji na rok 2017, w ramach którego przewidziano m.in.:

  1. ·      Podjęcie starań w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację działań statutowych.
  2. ·      Rzecznictwo interesów osób starszych na szczeblu regionalnym i centralnym.
  3. ·      Organizację Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój.
  4. ·      Wydawanie Ogólnopolskiego Biuletynu UTW.
  5. ·      Realizację cyklu wykładów i warsztatów dla UTW we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.
  6. ·      Organizację regionalnych Forum UTW.
  7. ·      Organizację szkoleń i warsztatów dla liderów UTW w kraju w ramach Akademii Lidera UTW.
  8. ·      Kontynuację działania Punktu informacyjno – doradczego.
  9. ·      Kontynuację profesjonalizacji i certyfikacji UTW w kraju.
  10. ·      Prowadzenie sekretariatu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Po zakończeniu Walnego Zebrania jego uczestnicy wzięli udział w obiedzie a następnie  zainteresowane osoby udały się na zwiedzanie Wawelu i Katedry Wawelskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

III Kongres Gospodarki Senioralnej - "Gospodarka na progu srebrnej rewolucji"Warszawa, 9 czerwca 2017 
Ministerstwo Rozwoju, Sala pod kopułą
Plac Trzech Krzyży 3/5

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej  w Warszawie zaprasza na III Kongres Gospodarki Senioralnej.Tematyka Kongresu dotyczyć będzie  opracowania „Strategii rozwoju srebrnej gospodarki”, uwzględniającej potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w niwelowaniu różnic, w poziomie dostępu do dóbr i usług dla seniorów, bez względu na miejsce zamieszkania. Będzie to możliwe dzięki współpracy między uczestnikami rynku - przedstawicielami biznesu oraz przedstawicielami władz centralnych i samorządowych, instytucji naukowych, ośrodków badań społecznych oraz wspierających te inicjatywy organizacji senioralnych na poziomie krajowym i regionalnym.
Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW reprezentować będzie na Kongresie Krystyna Męcik, członek Zarządu Federacji i prezes UTW Łazy.Więcej informacji na stronie:http://kigs.org.pl/

 

 

I Międzynarodowy Triatlon Turystyczno-Intelektualno-Sprawnościowy

UTW w Sejnach zaprasza na I Międzynarodowy Triatlon Turystyczno- Intelektualno - Sprawnościowy Nestorów.

Uniwersytet Trzeciego Wieku przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „ Ściana Wschodnia” w Sejnach zaprasza na  I Międzynarodowy Triatlon Turystyczno- Intelektualno- Sprawnościowy Nestorów.

Triatlon odbędzie się od 11 do 14 czerwca br. w miejscowościach Kukle i Sejny.

W programie przewidziano m.in. 

1. Marszobieg po ostępach leśnych

2. Międzynarodowe Regaty Żeglarskie Nestorów na Żaglowych Łodziach Okrągłych na Jeziorze Pomorze

3. Sprawnościowo - Intelektualny Marszobieg Nestorów.

Szczegółowych informacji udziela: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sejnach z Filią w Puńsku przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Cywilizacyjnego „Ściana Wschodnia" w Sejnach

e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Więcej informacji na :

https://www.facebook.com/scianawschodniasejny/

http://kukle.pl/polski-gliniana-wioska