REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Najnowszy numer Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

Zachęcamy do przeczytania najnowszego Biuletynu. W tym numerze m.in. rozmowa z Gościem specjalnym, panią prof. Zofią Szarotą, o tym, jakie znaczenie ma uczenie się dla seniora oraz jakie jest dzisiejsze stanowisko nauki na temat możliwości poznawczych osób w późnej dorosłości. Warto też zapoznać się z relacją z międzynarodowej, europejskiej konferencji edukacyjno-naukowej „SENIORZY WSPÓŁCZESNEJ EUROPY. PROBLEMY I WYZWANIA”, która odbyła się w Krakowie, w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 24 września 2022 r. Wiele zagadnień zw. z wykluczeniem cyfrowym osób starszych oraz roli cyfryzacji w zakresie wsparcia aktywnego i zdrowego starzenia się, poprawy jakości życia, pomocy w przywróceniu niezależności osobom starszym, w celu zapewnienia ich pełnego uczestnictwa w społeczeństwie zostało zawartych w publikacji prof. An Hermans, Prezydenta Europejskiej Unii Seniorów, pt. „Era cyfrowa? To także moja era!”, o której piszemy w tym numerze kwartalnika. Informujemy również o wydarzeniach związanych z aktywnością sportowo-integracyjną, które miały miejsce w Chorzowie i Świętochłowicach. Biuletyn w wersji PDF dostępny TUTAJ.

 

Życzymy Państwu miłej lektury!

"Era cyfrowa? To także moja era!"

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją autorstwa prof. An Hermans, Prezydenta Europejskiej Unii Seniorów, pt. "Era cyfrowa? To także moja era!". Podjętych zostało w niej wiele ciekawych zagadnień zw. z wykluczeniem cyfrowym osób starszych oraz roli cyfryzacji w zakresie wsparcia aktywnego i zdrowego starzenie się, poprawy jakość życia, pomocy w przywróceniu niezależność osobom starszym, w celu zapewnienia ich pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Jak wskazuje autorka, w konfrontacji z megatrendami starzenia się i cyfryzacji kluczowe znaczenie odgrywają kompetencje i umiejętności korzystania z mediów i informacji (MIL).

Publikacja do pobrania TUTAJ.

Seniorzy Współczesnej Europy. Problemy i wyzwania.

W najbliższą sobotę, 24 września 2022 r., w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbędzie się Międzynarodowa Europejska Konferencja Edukacyjno-Naukowa "Seniorzy Współczesnej Europy. Problemy i wyzwania".

W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 osób, w tym naukowcy, eksperci, przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji pozarządowych z kraju i zagranicy [Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy].

Celem Konferencji jest zorganizowanie otwartego dialogu i wymiany poglądów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz dyskusja na temat budowania przyszłości dla wszystkich grup wiekowych, wzmacnianie solidarności międzypokoleniowej i ponad granicami, reagowanie na zmiany demograficzne, a przede wszystkim populacyjne starzenie się społeczeństwa.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wpływ COVID-19 na osoby starsze, ich stan zdrowia, dobrostan, środowisko życia i wnioski płynące z doświadczeń pandemii. Należy zauważyć, że szczególnie osoby starsze w placówkach opieki długoterminowej miały większe ryzyko zakażenia i cierpiały z powodu środków izolacji. W tym kontekście zainicjowano ogólną debatę nad systemem opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE i rolą, jaką UE może odegrać w koordynowaniu i optymalizacji opieki zdrowotnej w krajach członkowskich.