___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

KOLEJNE STOWARZYSZENIE PRZYSTĄPIŁO DO OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ UTW

W dniu 17 lutego 2022 r. Zarząd Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW przyjął w poczet członków zwyczajnych kolejną organizację seniorską - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży (województwo wielkopolskie). Stowarzyszenie powstało w roku 2007 – patronat naukowy nad działalnością Uniwersytetu sprawuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. St. Staszica w Pile. Więcej o historii powstania stowarzyszenia oraz jego aktualnej działalności można dowiedzieć się wchodząc na stronę http://www.utw.chodziez.pl/

STOWARZYSZENIE WĄGROWIECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU NOWYM CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM OGÓLNOPOLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ UTW

Miło nam poinformować, iż na mocy uchwały Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW z dnia 21 stycznia 2022 r. Stowarzyszenie Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wągrowcu (województwo wielkopolskie) dołączyło do grona członków zwyczajnych Federacji. Stowarzyszenie powstało w roku 2011 i od tego czasu dynamicznie się rozwija podejmując działania na rzecz edukacji i aktywizacji wągrowieckich seniorów. Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Stowarzyszenia http://www.wutw.wagrowiec.pl/ 

Stowarzyszenie UTW w Lesznie z tytułem „Zasłużony dla Miasta Leszna”

Nasz UTW „Zasłużony dla Miasta Leszna”

17 stycznia w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się Uroczysta Sesja Rady Miejskiej połączona z obchodami 102 rocznicy powrotu Leszna do Macierzy. Licznie przybyłych zaproszonych gości z senatorem RP Wojciechem Ziemniakiem na czele powitał Przewodniczący Rady Miasta Tomasz Malepszy. Pan Przewodniczący w swym wystąpieniu stwierdził, że data 17.01.1920 jest najważniejszą datą w ponad 450-letniej historii naszego miasta.

Po otwarciu obrad zgromadzeni wysłuchali wykładu prof. dra hab. Zbigniewa Pilarczyka na temat "Powstanie Wielkopolskie rozpoczęło się w listopadzie 1918 roku?!". W interesującym wykładzie zapoznał słuchaczy z genezą Powstania, przybliżył znaczenie różnych konspiracyjnych organizacji działających przed Powstaniem, a swoje wystąpienie zakończył stwierdzeniem, że Powstanie Wielkopolskie nie skończyło się w 1919 roku, lecz dopiero 17 stycznia 1920 r. kiedy to Leszno, Rawicz i wiele innych miast powróciło po latach niewoli do Polski.

Po wykładzie nastąpiła kulminacyjna część uroczystości. Wręczono wyróżnienia honorowe i nagrody szczególnie zasłużonym organizacjom i mieszkańcom Leszna. W tym roku wśród zasłużonych znalazło się również nasze Stowarzyszenie. Prezes Maria Zielony w imieniu całej społeczności UTW odebrała z rąk Prezydenta Łukasza Borowiaka i Przewodniczącego Rady Miasta Tomasza Malepszego tytuł „Zasłużony dla Miasta Leszna”. Dziękując za to wyróżnienie stwierdziła, że jest ono nie tylko docenieniem naszej dotychczasowej działalności, ale również zachętą do dalszej pracy na rzecz seniorów naszego miasta. Tytuł „Zasłużony dla Miasta Leszna otrzymała również nasza uniwersytecka koleżanka Joanna Kiąca-Fryczkowska.

Joasi serdecznie gratulujemy. Cała społeczność UTW jest dumna, że nasze władze samorządowe widzą i szanują to co robimy.

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie UTW w Lesznie. 

Obowiązek zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz  finansowaniu terroryzmu, organizacje pozarządowe mają obowiązek zgłosić informacje o beneficjentach rzeczywistych do CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH. Termin na dokonanie wpisu upływa 31 stycznia 2022 r.

Więcej informacji na stronach:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja 

https://www.gov.pl/web/pozytek/wazny-obowiazek-ngo---zglos-beneficjentow-rzeczywistych 

https://www.podatki.gov.pl/crbr/