REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Ogólnopolski Biuletyn Uniwersytetów Trzeciego Wieku

W tym numerze m.in. przeczytacie o:

- ważnym wydarzeniu dotyczącym poprawy jakości życia osób starszych, w ujęciu globalnym, jakim była konferencja ministrów odpowiedzialnych za politykę senioralną, zorganizowana przez Komisję ds. Gospodarczych w Europie ONZ (UNECE), we współpracy ze stałą grupą roboczą ONZ ds. starzenia się oraz rządem Włoch, która odbyła się 16-17 czerwca w Rzymie,

- jubileuszowych uroczystościach w dwóch najstarszych UTW w Małopolsce: Jagiellońskim UTW i UTW w Oświęcimiu,

- pomocy dla Ukrainy oraz wsparciu seniorów – słuchaczy i słuchaczek Lwowskiego UTW,

- wykładzie audytoryjnym „Moja Ukraina”, który miał miejsce w Ostrowskim UTW,

- działaniach podejmowanych przez Partnerów Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, realizowanych z seniorami i dla seniorów.

Plik PDF do pobrania TUTAJ. Życzymy  miłej lektury.

Paszporty OK SENIOR wręczone uczestnikom Letniej Akademii

Partner Letniej Akademii Animatorów Aktywności Ruchowej Seniorów, Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, przekazał Paszporty OK SENIOR, które wręczone zostały uczestnikom wydarzenia.

 

31 maja 2022 r. miała miejsce premiera Paszportu OK SENIOR - Edycja 2022. To książeczka, będąca nawigacją po świecie seniora. Paszport zawiera miejsca do wpisania kontaktu do bliskich oraz informacji o lekach i chorobach. Znajduje się w nim również wykaz wszelkich publicznych ulg i uprawnień przysługujących z racji wieku oraz lista pomocnych danych kontaktowych.