_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Rekrutacja do rocznego projektu edukacyjnego „UTW dla społeczności”

Trwa rekrutacja do 8. edycji projektu edukacyjnego „UTW dla społeczności”. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do współpracy uniwersytety trzeciego wieku z całej Polski zainteresowane rozwijaniem wolontariatu swoich słuchaczy w ramach programu edukacyjnego. 

„UTW dla społeczności” to roczny cykl szkoleń i praktyk. Program edukacyjny obejmuje takie zagadnienia jak: diagnoza i planowanie działań społecznych,  pozyskiwanie partnerów działań, promocja,  elementy prawa w praktyce instytucji działających z wolontariuszami i UTW jako organizatora wolontariatu, budowanie wolontariatu, współpraca w zespole – role i komunikacja w grupie, integracja grupy, rozwijanie umiejętności interpersonalnych. 

Cykl obejmuje: 

- 35 godzin zajęć edukacyjnych prowadzonych przez doświadczonych trenerów,

- ponad 10 godzin indywidualnych konsultacji,  

- spotkania integracyjne i wymianę doświadczeń z aktywnymi słuchaczami UTW,

- mikrogrant w wysokości 1800 zł na przeprowadzenie krótkiego projektu społecznego.

 

W procesie rekrutacji organizatorzy wyłonią 10 uniwersytetów.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 8 listopada 2020 roku. Realizacja projektu jest zaplanowana w okresie od listopada 2020 roku do października 2021 roku.

 

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie edukacyjnym „UTW dla społeczności”, wystarczy do 8 listopada 2020 r. wysłać formularz online (dostępny na stronie www.utwdlaspolecznosci.pl). Zaproszenie skierowane jest do wszystkich uniwersytetów trzeciego wieku, które chcą rozwijać wolontariat w ramach swojego planu edukacyjnego i które nie brały jeszcze udziału w programie „UTW dla społeczności”. Więcej szczegółów, warunki udziału i regulamin programu można znaleźć na stronie projektu: www.utwdlaspolecznosci.pl.

 

Projekt edukacyjny „UTW dla społeczności” jest częścią programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „UTW – Seniorzy w akcji” realizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.

Dlaczego warto dołączyć do EPALE?

Platforma EPALE to pierw­sza ogól­no­eu­ro­pej­ska wie­lo­ję­zyczna plat­forma inter­ne­towa skie­ro­wana do spe­cja­li­stów z zakresu ucze­nia się doro­słych. Została uru­cho­miona 1 paździer­nika 2014 r. Korzy­stają z niej edu­ka­to­rzy, szko­le­niowcy, decy­denci, naukowcy oraz wolon­ta­riu­sze z obszaru ucze­nia się doro­słych.

 Jak zorganizować wolontariat senioralny lub zajęcia międzypokoleniowe?  Jak wykorzystać nowe technologie w edukacji seniorów? Jak projektować angażujące zajęcia na przykład prozdrowotne lub artystyczne?  Jak motywować seniorów do udziału w zajęciach edukacyjnych? To tylko niektóre z pytań, na które odpowiedź można znaleźć na Platformie EPALE. Jest to również miejsce z przykładami dobrych praktyk w obszarze edukacji osób w późnej dorosłości oraz wymiany doświadczeń. 

Szczególnie zachęcamy do udziału w V Forum Edukacji Dorosłych (23-27 listopada). Zapisy ruszą pod koniec października. Szczegóły będą dostępne na stronie:  https://epale.ec.europa.eu/pl

Debata Senior

4 października 2020 r., o godz. 15.00, na antenie TVP Info w programie publicystycznym Debata Senior, o aktywizacji seniorów w uniwersytetach trzeciego wieku dyskutowały m.in.: Krystyna Męcik - Prezes Stowarzyszenia UTW w Łazach oraz Krystyna Krzemińska - Prezes Stowarzyszenia UTW w Świętochłowicach.

Materiał wideo dostępny TUTAJ.

Olimpiada seniorów na Stadionie Śląskim w Chorzowie

20 września odbyła się coroczna Międzynarodowa Olimpiada Sportowa Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START”. W tym roku ze względu na pandemię olimpiada została zorganizowana na Stadionie Śląskim w Chorzowie, a udział w niej wzięło 250 zawodników z 30 uniwersytetów z całego kraju oraz reprezentanci seniorów z Austrii. Część oficjalną, w której uczestniczyli licznie zaproszeni goście, rozpoczął tradycyjnie przemarsz korowodu drużyn, a poprowadził ją Grzegorz Piłka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach.

Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START”  organizowana jest od 2009 roku w Łazach.  Każdego roku w maju w wiosce olimpijskiej seniorów w Łazach zapalany był znicz olimpijski. Sportowe zmagania seniorów od lat przyciągają do Łaz seniorów z całego kraju, a od niedawna także zagranicy. Hymn olimpijski autorstwa Lidii Kałuzińskiej stał się symbolem wydarzenia, podobnie jak znicz olimpijski, po który słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku pojechali aż do Grecji. W tym roku tradycyjnie olimpiada również się odbyła i przyciągnęła po raz kolejny wspaniałych ludzi, którzy każdego roku łamią stereotypy na temat życia seniora. Nie zabrakło emocjonujących konkurencji, podczas których uczestnicy pokazali wolę walki i bardzo dobre przygotowanie oraz pogody, która pozwoliła na korzystanie z wszystkich atrakcji przygotowanych przez organizatorów. W tym roku ze względu na pandemię XII Olimpiada Sportowa Seniorów odbyła się w niedzielę 20 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Prawo startu w XII Olimpiadzie Sportowej UTW mieli zawodnicy Uniwersytetów Trzeciego Wieku  i Organizacji Senioralnych – rocznik 1970 i starsi.

„Bardzo się cieszę, że tutaj jesteście i gratuluje pani prezes tej inicjatywy. Dwa tygodnie temu najlepsi lekkoatleci świata tutaj walczyli o swoje trofea. Dzisiaj Wy Państwo będziecie o nie walczyć. Jesteście na dobrej ziemi, gdyż to tutaj padają historyczne rekordy. De facto jesteście w Kotle Czarownic, więc ta moc jest dzisiaj z Wami, niech Was prowadzi, niech dobra energia Was wspiera. Stadion należy do Was” – powiedział Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego.

Oficjalne rozpoczęcie XII Ogólnopolskiej Olimpiady Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start” odbyło się 20 września o godz. 10:00 przemarszem radosnego korowodu drużyn, które pokazały, że „nie tylko młody kocha zawody”. Defiladę poprowadzili stypendyści Gminy Łazy: Emilia Kozioł i Bartosz Kozioł,  którzy zapalili także znicz olimpijski znajdujący się na płycie Stadionu Śląskiego w Chorzowie.

„W tym roku już po raz dwunasty organizujemy olimpiadę i choć w nieco innej rzeczywistości i w innym miejscu, to jednak jest to nadal nasza olimpiada. Gdy dziesięć lat temu rozpoczynaliśmy swoją działalność towarzyszyło nam mnóstwo pomysłów. Naszym celem było pokazać seniora nie tylko jako chłonnego wiedzy człowieka, który posiada pasje i marzenia, ale przede wszystkim jako aktywnego, wesołego i pełnego zaangażowania w sprawy swojej małej ojczyzny człowieka. Jednym ze sposobów zaprezentowania możliwości seniorów były zawody sportowe. Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w organizację zarówno tegorocznej olimpiady jak i wszystkich poprzednich. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że znicz przywieziony przez słuchaczy UTW zapłonął na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Piszemy karty historii, piszemy scenariusz: Trzeci Wiek na Start. I tak trzymać Koleżanki i Koledzy” – podkreśla prezes UTW w Łazach Krystyna Męcik.

„Rekord za rekordem pada, olimpiada, olimpiada. Młodość seniorami włada, olimpiada, olimpiada” – słowa hymnu olimpijskiego najlepiej oddają atmosferę Międzynarodowej Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych „Trzeci Wiek na Start”. Aktywni seniorzy walczyli w zawodach lekkoatletycznych: biegu na 60 metrów, biegu na 150 metrów, pchnięciu kulą oraz w: przełajach rowerowych, turnieju boule, turnieju łuczniczym oraz turnieju speed-ball.

„Niektórzy mówią, że marzenia się spełniają, inni mówią, że trzeba się spełniać, ale one stały się faktem. Po jedenastu latach olimpiada UTW trafiła na Stadion Śląski - miejsce tak ważne dla wszystkich Polaków. Tutaj święcili swe tryumfy lekkoatleci, żużlowcy, piłkarze, dzisiaj przyszła kolei na Wasze tryumfy. Ta olimpiada ma wiele celów. Jest międzynarodowe wydarzenie, które stanowi promocję zdrowia i aktywnego spędzania wolnego czasu przez pokolenie 50+, kształtowanie u osób dojrzałych nawyków dbania o własne ciało i sprawność fizyczną. To również rozwijanie współpracy z młodym pokoleniem, integracja w ramach aktywności fizycznej oraz wzmacnianie więzi między słuchaczami UTW z kraju i zagranicy. Ale obok rywalizacji sportowej ważne jest wzajemne zarażanie się uśmiechem, otwartością i miłością. Życzę Wam, aby dzisiejsze zawody odbyły się w duchu sportowej rywalizacji i były okazją do nawiązania nowych przyjaźni. Wszystkiego najlepszego” – powiedział burmistrz Łaz Maciej Kaczyński.

Wszyscy uczestnicy startujący w zawodach otrzymali pamiątkowe medale. Na podium stanęły osoby, które wywalczyły najlepsze wyniki w swoich konkurencjach. W klasyfikacji generalnej wyłoniono najlepsze uniwersytety, którymi były:

1 miejsce – UTW Gliwice

2 miejsce – UTW Łazy

3 miejsce – Aktywny Wojkowicki Senior  - Wojkowice

Podczas tegorocznej olimpiady przeprowadzona została także konferencja pn. „Porozmawiajmy o sporcie i zdrowiu" z udziałem liderów organizacji biorących udział w Olimpiadzie i zaproszonych gości.  Konferencja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu.

XII Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START” odbyła się pod Honorowym Patronatem: Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sportu, Marszałka Województwa Śląskiego, Starosty Zawierciańskiego, Burmistrza Łaz, Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

 

Agnieszka Seweryn 

 

materiał pochodzi ze strony: http://www.utwlazy.pl/aktualnosci/230

źródło zdjęć: Facebook - @EchaLaz1

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – rok 2019

Na stronie www.senior.gov.pl zamieszczone zostało Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2019, opracowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

<a href="https://pl.freepik.com/zdjecia/kawa">Kawa zdjęcie utworzone przez pressfoto - pl.freepik.com</a>

W edycji 2019 złożono łącznie 1 346 ofert, z czego przyjęto do realizacji 309 projektów na łączną kwotę 37,9 mln zł. Zapotrzebowanie zgłaszane przez organizacje wynosiło ponad 153,5 mln zł. W ramach dofinansowanych projektów, na etapie rozstrzygnięcia konkursu, planowanymi działaniami objęto 159 474 beneficjentów ostatecznych (uczestników). Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy 309 ofert dofinansowanych w ramach Programu ASOS edycji 2019, zaobserwować można, że realizowane projekty związane były najczęściej z takimi kategoriami jak: aktywność ruchowa, aktywność kulturalna rozumiana, jako czynny i bierny udział w zajęciach kulturalnych, walka z wykluczeniem informatycznym poprzez edukację z obsługi komputerów oraz Internetu, edukację zdrowotną, psychologiczną, prawną i społeczną oraz integrację poprzez udział seniorów w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak: konferencje, bale czy bardzo popularne wyjazdy do dużych miast i w miejsca atrakcyjne turystycznie

Dokument dostępny TUTAJ.

Raport Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych. Sytuacja osób starszych w Polsce – wyzwania i rekomendacje.

Komisja Ekspertów ds. Osób Starszych działająca przy Rzeczniku Praw Obywatelskich od 2011 r. na zakończenie VII kadencji RPO, podjęła próbę podsumowania swojej pracy w ostatnich 5 latach. Opracowała listę najważniejszych wyzwań dotyczących sytuacji osób starszych w Polsce, a w rekomendacjach wskazała konieczne do podjęcia działania. Raport został przygotowany z myślą o instytucjach, organizacjach i osobach, które mają wpływ na jakość życia osób starszych w Polsce. Publikacja dostępna TUTAJ.