___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Ogólnopolskie Forum Kolejowe. Kolej dostępna dla wszystkich

Urząd Transportu Kolejowego 4 listopada organizuje wydarzenie związane z Europejskim Rokiem Kolei - konferencję Ogólnopolskie Forum Kolejowe - „Kolej dostępna dla wszystkich”. Forum będzie poświęcone tematyce dostępności transportu kolejowego dla osób z niepełnosprawnością i o ograniczonej sprawności ruchowej.

Więcej informacji o zasadach uczestnictwa oraz program konferencji są dostępne na stronie: https://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci/18043,Ogolnopolskie-Forum-Kolejowe-Kolej-dostepna-dla-wszystkich.html  

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

1 października obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, święto ustanowione przez ONZ. Jest to doskonała okazja, aby pamiętać o Seniorach i otoczyć opieką nie tylko w tym szczególnym dniu.

W Polsce ponad 25% społeczeństwa to osoby starsze, dlatego powinniśmy być wrażliwi na potrzeby ludzi w podeszłym wieku. To często nasi najbliżsi – dziadkowie, babcie, rodzice, sąsiedzi. Mają prawo do pełni życia społecznego, leczenia, rehabilitacji, terapii czy dostępu do kultury.

W dniu Waszego święta składamy wspólnie z naszym partnerem Adamed dla Seniora najlepsze życzenia uśmiechu, pogody ducha i zdrowia. Oby wszystkim Państwu żyło się coraz lepiej, abyście Państwo byli traktowani z szacunkiem i uznaniem każdego dnia.

fot. Jedzenie zdjęcie utworzone przez prostooleh - pl.freepik.com 

Spotkanie online „Złóż wniosek do Erasmus+ Edukacja dorosłych”

W środę, 29 września 2021 r., w godz. 10.00 - 15.00, odbędzie się spotkanie online wspierające organizacje prowadzące niezawodową edukację osób dorosłych. Ideą jest, aby uczestnicy spotkania po jego zakończeniu byli gotowi do skutecznego złożenia wniosku o dofinansowanie projektów partnerskich na małą skalę w terminie do 3 listopada 2021 roku.

Rejestracja: https://epale542.clickmeeting.com/do-edukacji-doroslych/register  

Ogólnopolska konferencja edukacyjna już za nami!

W piątek, 24 września br., w Hotelu PTTK Wyspiański w Krakowie odbyła się ogólnopolska konferencja edukacyjna "ORGANIZACJE SENIORSKIE W DOBIE PANDEMII– STAN OBECNY I WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ”, organizowana w ramach projektu „WSPÓLNE DZIAŁANIE – SKUTECZNE PARTYCYPOWANIE”, współfinansowanego ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025. Edycja 2021.

Spotkanie otworzyła Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW Wiesława Borczyk. Następnie głos zabrała Lidia Ułanowska, Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, która odczytała list Stanisława Szweda, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, skierowany do uczestników konferencji.

Informacje na temat Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej – wsparcia dla organizacji działających na rzecz seniorów, inicjatyw aktywizujących osoby starsze, a także innowacji dla seniorów zaprezentowała Wioletta Wilimska, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, Wiceprzewodnicząca Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej.

Prezentacja: Małopolska dla Seniorów. Polityka senioralna Samorządu Województwa Małopolskiego - kliknij TUTAJ.

Z dużym zainteresowaniem zebrani wysłuchali również prelekcji pt. „Najprostsza inwestycja we własne zdrowie”, wygłoszonej przez prof. Marka Żaka z Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Uczestnicy konferencji wzięli aktywny udział w warsztatach wokół wyników badania „Środowisko UTW w czasie pandemii COVID-19”, prowadzonych przez dr Magdalenę Rosochacką-Gmitrzak, Adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Członkinię Zarządu Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę” oraz Agnieszkę Kocon z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”. 

W programie spotkania nie zabrakło dyskusji o dobrych praktykach organizacji seniorskich i uniwersytetów trzeciego wieku w okresie pandemii. Na temat zmagań związanych z organizacją Olimpiady Sportowej Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych TRZECI WIEK NA START mówiła Krystyna Męcik, Prezes UTW w Łazach. Z kolei Krystyna Krzemińska, Prezes UTW w Świętochłowicach, zaprezentowała zebranym bogatą ofertę zajęć prowadzonych on-line. Na zakończenie, Anna Pokrzywnicka-Jakubowska z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, omówiła zasady korzystania ze wsparcia w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych. Zachęcała jednocześnie do wzięcia udziału w spotkaniu online, organizowanym dla organizacji edukacji dorosłych zainteresowanych złożeniem wniosku dot. partnerstw na małą skalę „Złóż wniosek do Erasmus+ Edukacja dorosłych”, które odbędzie się 29 września br. 

Prezentacja Anny Pokrzywnickiej-Jakubowskiej - Erasmus+ Edukacja dorosłych - kliknij TUTAJ.

Wybrano władze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

Dnia 24 września 2021 r., w Krakowie odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, podczas którego wybrano członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej na kolejną kadencję.

zdjęcie: Ręka zdjęcie utworzone przez wavebreakmedia_micro - pl.freepik.com

Skład Zarządu:

Prezes - Wiesława Borczyk, Sądecki UTW.

Wiceprezes - Krystyna Jurczewska - Płońska, Gliwicki UTW.

Wiceprezes - Maria Zielony, UTW w Lesznie.

Sekretarz - Teresa Gremba, Świętokrzyski UTW.

Skarbnik - Krystyna Męcik, UTW Łazy.

Członek Zarządu - Krystyna Krzemińska, UTW w Świętochłowicach.

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Krystyna Guzik, UTW Dąbrowa Tarnowska.

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej - Danuta Wiśniewska, Gnieźnieński UTW.

Członek Komisji Rewizyjnej - Krystyna Łaźnia, UTW Jaworzno.