_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

Tarcza antykryzysowa 4.0 - rozwiązania dla NGO

23 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał tzw. tarczę antykryzysową 4.0, tj. ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Znalazły się w niej także rozwiązania dla NGO, w tym m.in.:

- możliwość ubiegania się o jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. [art. 77 pkt 40) ustawy];

- przedłużenie kadencji organów fundacji/ stowarzyszenia [art. 27 i art. 28 ustawy].

Tekst ustawy - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1086

Zapraszamy na debatę ONLINE "Zdrowie w pandemii - czyli jak wejść w dobrej kondycji do nowej normalności i budować siły do dalszej walki z koronawirusem?"

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Firma ADAMED 24 czerwca 2020 r. w godz. 14.00-15.00 organizują debatę ONLINE w kontekście zdrowia i aktywności seniorów pn. "Zdrowie w pandemii - czyli jak wejść w dobrej kondycji do nowej normalności i budować siły do dalszej walki z koronawirusem?".

Cała debata odbędzie się bez udziału publiczności, jedynie z udziałem panelistów. Rozmowa będzie transmitowana na żywo na kanale KIGS oraz ABCSenior, a także przez zaprzyjaźnione podmioty, jak również będzie dostępna w postaci nagrania do dalszego wykorzystania.


 zdjęcie Martin Sanchez - Unsplash

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tego wydarzenia:

Zaproszeni prelegenci:

1/ Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski – Kierownik Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

2/ Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM

3/ Dr Tomasz Komendziński – Kognitywista z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK

4/ Dr Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

5/ Helena Norowicz – Polska aktorka i modelka

6/ Irena Wielocha – Silver influencerka

Moderator: Marzena Rudnicka – Prezes Zarządu KIGS

 

Tezy debaty:

1/ Czy nastąpiła zmiana nawyków i zachowania osób starszych w wyniku obostrzeń i pandemii w rozumieniu rytmu dnia, przyzwyczajeń?

2/ Co jest najtrudniejsze w dbaniu o zdrowie w tym trudnym czasie?

3/ Dlaczego seniorzy właśnie znaleźli się w grupie ryzyka?

4/ Czy istnieje złoty przepis na lepsze zdrowie?

5/ Czy są badania mierzące zmiany kondycji zdrowotnej wskutek pandemii?

6/ Jakie najczęstsze błędy popełniają seniorzy w zachowaniu tzw. rozsądnej postawy wobec koronawirusa, diagnostyki i zapobieganiu.

7/ Jak psychika wpływa na zdrowie fizyczne? Czy stan lęku i izolacji sprzyja obniżeniu odporności?

8/ Gdzie szukać pomocy, zanim pójdziemy do lekarza?

Zapowiedź kontynuacji Rządowego Programu ASOS

W latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

W tegorocznej edycji programu złożono 1795 ofert, z czego dofinansowanie ma otrzymać ponad 300 projektów.

8 czerwca 2020 r. w Bielsku-Białej Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, że resort przygotowuje się do nowej edycji programu na lata 2021-2025 i zabiega o większe środki na ten program.

for. Archiwum OFSUTW

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/szwed-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-bedzie-kontynuowany,188677.html