REALIZOWANE ZADANIA
                                                                                         

                                             

                                          
 
ZREALIZOWANE ZADANIA
                                                                                        
 
 
                                            
WIĘCEJ...
                                            

DOŁĄCZ DO NAS 

@federacjautw


_______________________


 

 

Najnowszy numer Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

W tym numerze Biuletynu szczególne miejsce zajmuje tematyka turystyki senioralnej, będącej elementem turystyki społecznej. Zachęcam do przeczytania relacji z „FORUM TURYSTYKI SENIORALNEJ”, zorganizowanej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w dniu 13 czerwca 2023 r. w Krakowie – Łagiewnikach, w tym rozmowy „Aktywność fizyczna w przyjemnej odsłonie” z Gościem Specjalnym prof. Ewą Kozdroń, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku Akademii Wychowania Fizycznego J. Piłsudskiego w Warszawie. 

Piszemy także o ważnych wydarzeniach, jakimi były obchodzone uroczyście jubileusze działalności UTW w Lesznie i w Ostrowcu Świętokrzyskim, o zaproszeniu na XV Międzynarodową Olimpiadę Sportową w Łazach oraz o projektach realizowanych przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW. Warto przeczytać relacje z Kongresów, na których omawiane były tematy uczenia się przez całe życie oraz udział seniorów--konsumentów w kształtowaniu srebrnej gospodarki. Zamieszczamy także artykuły sponsorowane przez naszych Partnerów, wspierających działalność edukacyjno-informacyjną środowiska UTW. Życzymy miłej lektury.

Plik PDF do pobrania TUTAJ.

MOCNA FEDERACJA - sieciuje, partycypuje, inspiruje!

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizuje zadanie publiczne pt. Mocna Federacja - sieciuje, partycypuje, inspiruje!, sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Zadanie zakłada wdrożenie pakietu różnorodnych działań, które pozwolą na osiągnięcie założonego celu głównego obejmującego rzeczywiste wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i merytorycznego Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW czyniące ją jednym z wiodących partnerów władz publicznych w obszarze kształtowania i realizowania polityki wobec osób starszych w Polsce w perspektywie kolejnych lat. Więcej informacji TUTAJ.

 

 

Lipcowy Newsletter!

Zachęcamy do przeczytania kolejnego numery newslettera. Plik pdf z aktywnymi linkami do pobrania TUTAJ.

Forum Turystyki Senioralnej - prezentacje multimedialne

Poniżej zamieszczamy prezentacje multimedialne omawiane podczas ogólnopolskiej konferencji Forum Turystyki Senioralnej, która odbyła się dnia 13 czerwca 2023 r. w Krakowie-Łagiewnikach. 

 

Prezentacja dra Dominika Borka, Dyrektora Departamentu Turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

 

Prezentacja Karola Kłosowskiego, Dyrektora Departamentu Przewozów Pasażerskich w Urzędzie Transportu Kolejowego

 

Prezentacja mec. Joanny Marcinkowskiej, Rzecznika Praw Pasażera Kolei w Urzędzie Transportu Kolejowego

 

Prezentacja mł. insp. Wandy Mende, Naczelnika Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji w Komendzie Głównej Policji