____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Przypominamy o obowiązku zgłaszania do ZUS umów o dzieło

Od 1 stycznia 2021 r. istnieje obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło. O zawarciu umowy o dzieło płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło zawiadamia ZUS składając formularz RUD. Należy go złożyć w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło. Formularz RUD można przekazać elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

plik wektorowy utworzone przez iconicbestiary - pl.freepik.com 

Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

Więcej informacji TUTAJ.

Źródło: ZUS

Potrzeby i zdrowie Seniorów podczas pandemii - badanie ankietowe

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej wraz z Adamed dla Seniora po raz drugi przeprowadzają badanie ankietowe wśród seniorów na temat ich potrzeb w dobie pandemii. Anonimowe badanie składa się z 20 pytań dotyczących m.in. potrzeb diagnostycznych seniorów, e-recept, leków refundowanych, sposobów przekazywania informacji dla seniorów i potrzeb edukacyjnych dla seniorów.

Aby przejść do ankiety kliknij TUTAJ.

Ankieta będzie aktywna do końca stycznia br. Jej wypełnienie zajmuje ok. 3-4 minuty.
Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu, a także do rozpowszechnienia informacji o nim wśród członków Państwa organizacji.

Pudełko zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Przyznane kolejne certyfikaty "Profesjonalny UTW"

Gratulujemy stowarzyszeniom, które w 2019 i 2020 r. przystąpiły do procedury wdrożenia standardów oraz z sukcesem zakończyły weryfikację ich spełnienia.

CERTYFIKAT ZŁOTY

Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sierakowie 

Stowarzyszenie Gnieźnieński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gnieźnie

Stowarzyszenie Pieniński Uniwersytet Trzeciego Wieku w Szczawnicy 

Stowarzyszenie Wrzesiński Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrześni

Stowarzyszenie Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wągrowcu

 

CERTYFIKAT BRĄZOWY

Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach

Stowarzyszenie Akademia Trzeciego Wieku w Jarosławiu