___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Poznaj Swojego Sąsiada - Seniora

Głos Seniora razem z Adamed Dla Seniora inaugurują nową akcję społeczną POZNAJ SWOJEGO SĄSIADA-SENIORA

Kampania służyć ma uwrażliwieniu społeczeństwa na potrzeby osób starszych z naszego najbliższego otoczenia, a także ma przyczynić się do uruchomienia oddolnej inicjatywy pomocy społecznej w podstawowych czynnościach dnia codziennego jak zrobienie zakupów czy wyprowadzenie psa.

Więcej informacji na stronie: https://glosseniora.pl/poznaj-sasiada/

Aby obejrzeć filmik o kampanii na YT kliknij TUTAJ.

Najnowszy Biuletyn UTW

Zachęcamy do przeczytania kolejnego numeru Ogólnopolskiego Biuletynu UTW, a w nim m.in.:

- kontynuacja przykładów dobrych praktyk UTW w okresie pandemii,

- wywiad z Gościem specjalnym, prof. dr hab. Dominiką Dudek, lekarzem – psychiatrą, o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne seniorów i znaczeniu szczepionek przeciw Covid-19,

- artykuł dra n. med. Piotra Dąbrowieckiego o rehabilitacji oddechowej,

- druga część materiału Rzecznika Praw Pacjenta na temat profilaktyki zdrowia osób starszych i zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

 

Życzymy miłej lektury i zapraszam do współpracy!

Aby pobrać biuletyn kliknij TUTAJ.

 

Raport „Jak w warunkach pandemii realizowane jest prawo osób starszych do ochrony zdrowia pod względem dostępności szczepień przeciw COVID 19”

W raporcie „Jak w warunkach pandemii realizowane jest prawo osób starszych do ochrony zdrowia pod względem dostępności szczepień przeciw COVID 19”, opracowanym przez dr Marię Zrałek z Wyższej Szkoły Humanitas, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych, zebrane zostały informacje, z jakimi trudnościami spotykały się osoby starsze w dostępie do szczepień przeciw Covid-19, a także propozycje zmian, jakie należy wprowadzić, aby poprawić dostępność szczepień. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem. Aby otworzyć raport proszę kliknąć TUTAJ.

XIII Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych TRZECI WIEK NA START

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach informuje i zaprasza na coroczną imprezę sportową dla seniorów organizowaną przez nas pod nazwą Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START”.

Olimpiadę tę organizujemy od 2009 roku w Łazach, w miasteczku położonym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Co roku w maju w wiosce olimpijskiej seniorów w Łazach zapalany był znicz olimpijski.  W tym roku również zapraszamy do udziału. 

 

XIII OLIMPIADA SPORTOWA SENIORÓW

Miejsce: Narodowy Stadion Lekkoatletyczny - Chorzów

Biuro Organizacyjne: Stadion Śląski - Chorzów

Data: 16-17.09.2021 r. (czwartek - piątek)

UCZESTNICY

Prawo startu w XIII Olimpiadzie Sportowej mają zawodnicy uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji senioralnych – rocznik 1961 i starsi.

 

PROGRAM OLIMPIADY

16.09.2021

Od godz.16.00 – 20.00 prezentacje programu artystycznego przygotowanegoprzez zespoły startujące w Olimpiadzie. Wieczór integracyjny uczestników. 

 

17.09.2021

Od godz. 9.00 – Rejestracja i odprawa kierowników ekip w Biurze Organizacyjnym Olimpiady

Godz. 10.00 – Ceremonia otwarcia Olimpiady

Godz. 11.00 – Rozpoczęcie konkurencji sportowych we wskazanych przez organizatorów miejscach. 

Godz. 12.00 – Konferencja – Porozmawiajmy o sporcie zdrowiu i turystyce – z udziałem liderów organizacji senioralnych i zaproszonych gości.

Godz. 16.00 – Uroczyste przedstawienie wszystkich medalistów i oficjalne zakończenie Olimpiady 

 

ZAWODY

Z uwagi na stan epidemiczny wprowadzono następujące ograniczenia:

- ZAWODY LEKKOATLETYCZE

• BIEG NA 60 METRÓW 

• BIEG NA 150 METRÓW 

• PCHNIĘCIE KULĄ

- PRZEŁAJE ROWEROWE

- TURNIEJ BOULE 

- TURNIEJ ŁUCZNICZY 

- TURNIEJ SPEED-BALL

- PŁYWANIE

Ilość osób - max 900 zawodników (w przypadku ograniczeń decyduje kolejność zgłoszeń)

Regulamin zawodów oraz szczegółowe informacje na stronie internetowej - http://www.utwlazy.pl/

Szanowni Państwo, wspólnie tworzymy karty historii Igrzysk Seniorów. Mamy nadzieję, że do tego czasu pandemia nie pokrzyżuje nam planów.

Informacja przekazana przez Organizatora: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach. 

WSPÓLNIE DZIAŁAMY – SKUTECZNIE PARTYCYPUJEMY

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW od 1 maja do 31 grudnia 2021 r. realizuje projekt pn. WSPÓLNE DZIAŁANIE – SKUTECZNE PARTYCYPOWANIE.
Dzięki wsparciu finansowemu otrzymanemu od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 Edycja 2021 przygotowaliśmy ofertę obejmującą następujące działania:
- cykl szkoleniowo-doradczy dla 48 liderów i przedstawicieli organizacji seniorskich „Akademia Lokalnego Animatora Aktywności Seniorów”,
- ogólnopolską konferencję „Organizacje seniorskie w dobie pandemii – stan obecny i wyzwania na przyszłość” dla ok. 80 uczestników,
- opracowanie i dystrybucję 3 numerów kwartalnika „Uniwersytety Trzeciego Wieku” do 700 organizacji seniorskich w Polsce,
- konsultowanie merytorycznych stanowisk w sprawach ważnych dla seniorów i seniorskich NGO w ramach platformy www.forumseniorow.pl,
- bieżące wsparcie merytoryczne ekspertów Ogólnopolskiej Federacji UTW w ramach Punktu Konsultacyjno-Doradczego.

PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PROGRAMU WIELOLETNIEGO

NA RZECZ OSÓB STARSZYCH „AKTYWNI+” NA LATA 2021–2025