_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

INFORMACJA O OLIMPIADZIE SENIORÓW

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach informuje i zaprasza na coroczną imprezę sportową dla seniorów organizowaną przez nas pod nazwą Olimpiada Sportowa UTW i Organizacji Senioralnych – „TRZECI WIEK NA START”. Olimpiadę tę organizujemy od 2009 roku w Łazach, w miasteczku położonym na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.  Co roku w maju w wiosce olimpijskiej seniorów w Łazach zapalany był znicz olimpijski.

 

W tym roku również zapraszamy do udziału.

MIEJSCE I DATA -  XII OLIMPIADY SPORTOWEJ SENIORÓW

Miejsce: Stadion Śląski - Chorzów

Biuro Organizacyjne: Stadion Śląski - Chorzów

Data: 20.09.2020 r. (niedziela)

 

UCZESTNICY

Prawo startu w XII Olimpiadzie Sportowej UTW mają zawodnicy Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Organizacji Senioralnych – rocznik 1970 i starsi.

 

PROGRAM OLIMPIADY

Od godz. 9.00 – rejestracja i odprawa kierowników ekip w Biurze Organizacyjnym Olimpiady

Godz. 10.00 – ceremonia otwarcia Olimpiady

Godz. 11.00 – rozpoczęcie konkurencji sportowych we wskazanych przez organizatorów miejscach.

Godz. 16.00 – uroczyste przedstawienie wszystkich medalistów i oficjalne zakończenie Olimpiady

 

ZAWODY

Z uwagi na stan epidemiologiczny wprowadzono następujące ograniczenia:

- zawody lekkoatletyczne

·         bieg na 60 metrów

·         bieg na 200 metrów

·         pchnięcie kulą

- przełaje rowerowe

- turniej boule

- turniej łuczniczy

- turniej speed-ball

 

Regulamin zawodów oraz szczegółowe informacje szukajcie na naszej stronie internetowej - http://www.utwlazy.pl/  

 

Szanowni Państwo, wspólnie tworzymy karty historii Igrzysk Seniorów. Mamy nadzieję, że do tego czasu pandemia ustąpi i nie pokrzyżuje nam planów.

 

                                                                                             W imieniu organizatorów

                                                                                       Krystyna Męcik – Prezes UTW Łazy

 

Ankieta o zdrowiu Seniorów!

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej zaprasza do udziału w badaniu dotyczącym zdrowia Seniorów. Ankieta zawiera pytania dotyczące trudności w dostępie do lekarzy w trakcie pandemii, wykupywania leków, samoleczenia czy wsparcia psychologicznego.

 

Ankieta jest anonimowa. Aby ją wypełnić KLIKNIJ TUTAJ

Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu. Wnioski posłużą do stworzenia raportu, który zostanie przekazany organizacjom pozarządowym, mediom oraz instytucjom publicznym. Dzięki temu będziemy mogli lepiej określić aktualne potrzeby Seniorów oraz zapewnić lepszy dostęp do opieki medycznej.

Rzecznik Praw Pacjenta zaprasza seniorów na bezpłatne szkolenia

W związku z ogłoszonym w tym roku przez Rzecznika Praw Pacjenta „Rokiem Seniora”, Bartłomiej Chmielowiec zaprasza osoby starsze na bezpłatne szkolenia dotyczące praw pacjenta. 

Podczas szkolenia uczestnicy poznają przede wszystkim prawa jakie im przysługują jako pacjentom, uzyskają praktyczne wskazówki jak mogą pokonać bariery w dostępie do leczenia oraz jak poradzić sobie w sytuacjach, które spotykają ich w systemie ochrony zdrowia.

Uczestnicy dowiedzą się także jakie zadania i uprawnienia ma Rzecznik Praw Pacjenta. Rzecznik zachęca do czynnej dyskusji i zadawania pytań.

Spotkania skierowane są przede wszystkim do Seniorów należących do Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz organizacji pacjentów zajmujących się osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnościami, przewlekle chorymi i osobami cierpiącymi na choroby rzadkie.  

 

Osoby zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach zapraszamy do kontaktu z pracownikiem Biura Rzecznika Praw Pacjenta:

 

Pani Małgorzata Błaszczak

tel: 539 674 268

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Ramowy program szkolenia

 

Temat: BARIERY W DOSTĘPIE DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SENIORÓW  – PRAKTYCZNE PORADY ICH POKONYWANIA

 

Czas  trwania: ok. 2 godziny (w tym 15 minutowa przerwa)

Rola Rzecznika Praw Pacjenta w systemie ochrony zdrowia.

Prawa pacjenta oraz ich ograniczenia w sytuacji związanej z covid-19.

Praktyczne wskazówki w zakresie pokonywania barier w dostępie do świadczeń zdrowotnych seniorów.

Analiza wybranych przypadków w formie kazusów.

Ćwiczenia w grupach - opcjonalnie w zależności od potrzeb zgłaszającego możliwość analizy zgłoszonych problemów.

 

Po spotkaniu istnieje możliwość indywidualnych konsultacji.

SREBRNE DEBATY KIGS - Nie tylko COVID-19. Seniorzy najbardziej narażeni na ciężki przebieg innych chorób

Adamed, polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna jest Partnerem debaty senioralnej „Zdrowie w pandemii – czyli jak wejść w dobrej kondycji do nowej normalności i budować siły do dalszej walki z koronawirusem?”, która odbędzie się 30 czerwca w Warszawie. Jej organizatorem jest Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej [KIGS].

 

Koronawirus wywołał olbrzymi kryzys społeczno-gospodarczy na całym świecie. Teraz, kiedy powoli wchodzimy w nową rzeczywistość, należy dołożyć wszelkich starań, żeby maksymalnie ograniczyć jej skutki. Wśród grup szczególnie zagrożonych znajdują się osoby starsze – często samotne, wymagające wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z powodu stanu zdrowia lub niepełnosprawności. W ostatnim czasie dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej został drastycznie ograniczony, a wysiłek systemu ochrony zdrowia skupia się na pacjentach cierpiących na COVID-19. Pamiętajmy jednak, że Seniorom potrzebny jest stały dostęp do lekarzy specjalistów, a priorytetem powinno być zapewnienie im dostępności specjalistycznej opieki medycznej. Wielu z nich z powodu pandemii przerwało dotychczasowe terapie i nadal obawia się przyjścia do przychodni, co spowoduje niebawem szybki rozwój innych dolegliwości. Dlatego Covid-19 to nie jedyna choroba, która obecnie powinna nas martwić.

 

Seniorzy chcą wracać do aktywności

 

Dostęp do konsultacji lekarskich i badań diagnostycznych w trakcie pandemii, realizacja recept przez Seniorów oraz ich aktywność i kondycja fizyczna– to główne tematy, z którymi zmierzy się grono ekspertów podczas debaty. Cała rozmowa będzie transmitowana na żywo na stronie www.adameddlaseniora.pl oraz na platformie www.abcsenior.com

 

- W Adamedzie od wielu lat troszczymy się o Seniorów: w ramach programu „Adamed dla Seniora” dbamy o ich zdrowie i aktywność fizyczną. Jednocześnie widzimy, że w dobie pandemii osoby starsze i samotne oczekują zmian w funkcjonowaniu pomocy medycznej, ekonomicznej, psychologicznej, tak by była jak najbardziej skuteczna. Chcą kontynuować leczenie, bezpiecznie realizować recepty oraz wracać do aktywności fizycznej sprzed pandemii – mówi Katarzyna Dubno, Dyrektor ds. relacji zewnętrznych i ekonomiki zdrowia w firmie Adamed.

 

Debata on-line pt. „Zdrowie w pandemii – czyli jak wejść w dobrej kondycji do nowej normalności i budować siły do dalszej walki z koronawirusem?” - Wtorek, 30 czerwca 2020, godz. 18:00-19:30

 

W debacie udział wezmą:

 

Prelegenci:

· prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM

· dr Mariusz Saganowski – Ordynator Oddziału geriatryczno – internistycznego w Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej

· dr Tomasz Komendziński – Kognitywista z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK

· dr Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

· Helena Norowicz – Polska aktorka i modelka

 

Moderator: Marzena Rudnicka – Prezes Zarządu KIGS

 

Transmisja na stronie www.adameddlaseniora.pl oraz na platformie www.abcsenior.com

 

Wstęp na debatę online jest wolny.

**

Więcej informacji udzieli: Mateusz Grzeszczuk, Biuro Prasowe Adamed, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 789 443 408

Tarcza antykryzysowa 4.0 - rozwiązania dla NGO

23 czerwca 2020 r. Prezydent RP podpisał tzw. tarczę antykryzysową 4.0, tj. ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.

Znalazły się w niej także rozwiązania dla NGO, w tym m.in.:

- możliwość ubiegania się o jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadziły działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. [art. 77 pkt 40) ustawy];

- przedłużenie kadencji organów fundacji/ stowarzyszenia [art. 27 i art. 28 ustawy].

Tekst ustawy - http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1086