_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Zapraszamy na debatę ONLINE "Zdrowie w pandemii - czyli jak wejść w dobrej kondycji do nowej normalności i budować siły do dalszej walki z koronawirusem?"

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej oraz Firma ADAMED 24 czerwca 2020 r. w godz. 14.00-15.00 organizują debatę ONLINE w kontekście zdrowia i aktywności seniorów pn. "Zdrowie w pandemii - czyli jak wejść w dobrej kondycji do nowej normalności i budować siły do dalszej walki z koronawirusem?".

Cała debata odbędzie się bez udziału publiczności, jedynie z udziałem panelistów. Rozmowa będzie transmitowana na żywo na kanale KIGS oraz ABCSenior, a także przez zaprzyjaźnione podmioty, jak również będzie dostępna w postaci nagrania do dalszego wykorzystania.


 zdjęcie Martin Sanchez - Unsplash

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami tego wydarzenia:

Zaproszeni prelegenci:

1/ Prof. dr hab. n. med. Tomasz Targowski – Kierownik Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

2/ Prof. dr hab. n. med. Bolesław Samoliński – Kierownik Zakładu Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM

3/ Dr Tomasz Komendziński – Kognitywista z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych UMK

4/ Dr Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

5/ Helena Norowicz – Polska aktorka i modelka

6/ Irena Wielocha – Silver influencerka

Moderator: Marzena Rudnicka – Prezes Zarządu KIGS

 

Tezy debaty:

1/ Czy nastąpiła zmiana nawyków i zachowania osób starszych w wyniku obostrzeń i pandemii w rozumieniu rytmu dnia, przyzwyczajeń?

2/ Co jest najtrudniejsze w dbaniu o zdrowie w tym trudnym czasie?

3/ Dlaczego seniorzy właśnie znaleźli się w grupie ryzyka?

4/ Czy istnieje złoty przepis na lepsze zdrowie?

5/ Czy są badania mierzące zmiany kondycji zdrowotnej wskutek pandemii?

6/ Jakie najczęstsze błędy popełniają seniorzy w zachowaniu tzw. rozsądnej postawy wobec koronawirusa, diagnostyki i zapobieganiu.

7/ Jak psychika wpływa na zdrowie fizyczne? Czy stan lęku i izolacji sprzyja obniżeniu odporności?

8/ Gdzie szukać pomocy, zanim pójdziemy do lekarza?

Zapowiedź kontynuacji Rządowego Programu ASOS

W latach 2016-2019 w całej Polsce w ramach programu ASOS sfinansowanych zostało ponad 1400 projektów, z których skorzystało prawie 608 tys. osób – w tym 38,5 tys. osób z niepełnosprawnościami.

W tegorocznej edycji programu złożono 1795 ofert, z czego dofinansowanie ma otrzymać ponad 300 projektów.

8 czerwca 2020 r. w Bielsku-Białej Stanisław Szwed - Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił, że resort przygotowuje się do nowej edycji programu na lata 2021-2025 i zabiega o większe środki na ten program.

for. Archiwum OFSUTW

źródło: https://www.portalsamorzadowy.pl/polityka-i-spoleczenstwo/szwed-program-na-rzecz-aktywnosci-spolecznej-osob-starszych-bedzie-kontynuowany,188677.html 

Powołano członków Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2020-2024

W dniu 19 maja 2020 r.  Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Marlena Maląg, powołała członków Rady do spraw Polityki Senioralnej na kadencję 2020-2024. Rada  jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra, a do jej zadań należy:

- opracowywanie kierunków działań adresowanych na rzecz osób starszych w Polsce;

- inicjowanie, wspieranie i promowanie rozwiązań z zakresu polityki społecznej na rzecz osób starszych;

- przedstawianie Ministrowi propozycji rozwiązań na rzecz rozwoju systemu wsparcia osób starszych.

 

 

Więcej informacji oraz wykaz członków wchodzących w skład Rady - https://www.gov.pl/web/rodzina/rada-ds-polityki-senioralnej