___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Newsletter Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

W majowym wydaniu Newslettera Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW ukazał się artykuł "Profilaktyka i diagnostyka chorób w czasach pandemii" autorstwa dr Ewy Wojciechowskiej.
W elektronicznym biuletynie także wiele praktycznych informacji na temat bezpieczeństwa zdrowotnego osób starszych.
Aby pobrać cały Newsletter kliknij TUTAJ

O jakości życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19

Jak wynika z raportu „Jakość życia osób starszych w Polsce w pierwszym roku pandemii COVID-19”, opublikowanego w kwietniu 2021 r., ponad połowa (59,5%) badanych osób 60+ w Polsce deklaruje, że ich kondycja psychiczna jest gorsza niż przed pandemią. Co więcej, spada ich aktywność fizyczna, wzrasta zmęczenie wynikające z obostrzeń, a także trudności związane z korzystaniem z usług leczniczych.

Przeprowadzone badanie pozwoliło stwierdzić, jak zmieniła się odczuwana jakość życia osób 60, 70 czy 80+ w Polsce oraz sformułować podstawowe rekomendacje niezbędne dla zaprojektowania rozwiązań „przywracających” seniorów do życia społecznego po COVID-19, podnoszących jakość życia seniorów w różnych wymiarach oraz zabezpieczających tę grupę w sytuacji przyszłych zagrożeń. 

Badanie i raport powstały w ramach działań SeniorHub Instytutu Polityki Senioralnej. 

Aby pobrać raport kliknij TUTAJ.

 

 

Źródło: https://seniorhub.pl/

Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19. Raport z badania

Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej we współpracy z koordynatorami programu społecznego „Adamed dla Seniora” przeprowadził badanie pt. „Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19”.

Poniżej zamieszczamy raport z ww. badania oraz informację prasową z wynikami. 

Raport z badania „Potrzeby i zdrowie seniorów podczas COVID-19"

Informacja prasowa: Niepokojące wyniki raportu: trudny dostęp do lekarza, brak badań i coraz gorszy stan psychiczny seniorów