_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Dobre praktyki UTW w okresie pandemii - wirtualne zakończenie roku akademickiego UTW w Świętochłowicach

Zarząd Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świętochłowicach, wspólnie ze Śląską Telewizją Miejską, przygotował dla słuchaczy zakończenie IX roku akademickiego w nieco innej, niż dotychczas formie - online. W programie między innymi: ks. prałat Stanisław Puchała ze słowem podsumowania tego trudnego czasu i rozmowa z Marianem Piegzą na temat jego najnowszej powieści. Link do nagrania: https://youtu.be/ygo9HLkmO9g

Działalność placówek pobytu dziennego - nowe zasady

Od 25 maja możliwe będzie otwarcie placówek dziennego pobytu, dziennych domów i klubów seniora, dziennych domów pomocy, środowiskowych domów samopomocy i klubów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztatów terapii zajęciowej, a także podmiotów zatrudnienia socjalnego. To kolejny etap odmrażania życia społecznego. Priorytetem ma być zapewnienie bezpieczeństwa podopiecznym i pracownikom. Ostateczna decyzja zależeć będzie od sytuacji epidemicznej i będzie podejmowana przez wojewodów. Więcej informacji oraz rekomendacje dla ww. podmiotów: https://www.gov.pl/web/rodzina/po-24-maja-mozliwe-otwarcie-placowek-dziennego-pobytu-slowo-klucz--bezpieczenstwo 

zdjęcie Elien Dumon - Unsplash

Dobre praktyki UTW w okresie pandemii - Stowarzyszenie Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach

Roman Dziubina, Prezes Stowarzyszenia Uniwersytet Złotego Wieku w Gorlicach, zaprasza zainteresowanych seniorów na wykłady otwarte emitowane w RTvG - Regionalnej Telewizji Gorlickiej.

"(...) starałem się znaleźć coś, co mogłoby nas znowu łączyć. Skoro nie możemy spotykać się w naszym miejscu, w każdym tygodniu, w środy, w Domu Polsko-Słowackim, zaproponowałem inną formę spotkań".

Zdjęcie John Tuesday - Unsplash

Organizacja zajęć była możliwa dzięki współpracy i zaangażowaniu Pana Macieja Trybusa, właściciela RTvG. Wykład dr. med. Tomasza Płatka, na temat pamięci i jej zaburzeń, dostępny jest na kanale YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=tcnNmurv0CE&fbclid=IwAR274L9DQ5Y0jKa4UMyt-ch17fzdDg_0_uN8lEKR39KyEjOE63SRlCcaFUE