___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

DOBRE SŁOWA Telefon dla Seniorów

Osoby starsze, którym doskwiera samotność i brak kontaktu mogą skorzystać z DOBREGO SŁOWA – telefonu dla seniorów, który uruchomiła Szlachetna Paczka. Na kontakt czekają psychologowie oraz terapeuci, którzy wysłuchają i nieodpłatnie udzielą porady, a wolontariusze pomogą w codziennych potrzebach: zrobią zakupy, pójdą do apteki. Dodatkowe informacje kliknij tutaj.

Źródło: https://www.szlachetnapaczka.pl/telefon-dla-seniorow/ 

WARTO WIEDZIEĆ! Szczepienie przeciwko COVID-19

Szczepionka przeciw COVID-19 to jeden z najważniejszych elementów, dzięki któremu możemy powstrzymać epidemię.

Jak działa? 

Dla kogo w pierwszej kolejności?

Dlaczego warto się zaszczepić?

 - na te i inne pytania możesz uzyskać odpowiedź klikając TUTAJ.

 

fot. pixabay

Czy szczepionka jest obowiązkowa?

Jeśli tak, czy są jakieś sankcje za odmowę szczepienia?

W jaki sposób będę mógł/mogła zgłosić, że chcę się zaszczepić?

Czy potrzebne będzie skierowanie od lekarza? Jeśli tak, kto mi je wystawi?

Czy senior, który chce się zaszczepić, powinien wychodzić z domu?

Czy jest możliwość szczepienia w domu?

- na te i inne pytania możesz uzyskać odpowiedź klikając TUTAJ.

 

źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie 

Badanie regionalne: oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja

Ukazał się najnowszy raport, który powstał w wyniku przeprowadzonego badania regionalnego pn. „Oferta dla małopolskich seniorów – czas wolny, aktywność, informacja”.

Wyniki badania mają być podstawą do kształtowania polityki senioralnej przez władze regionalne i lokalne, poprzez realizację konkretnych działań i projektów w tym zakresie. Raport składa się z 3 części – analizy danych zastanych, części prezentującej wyniki badań oraz części podsumowującej, zawierającej rekomendacje.

W raporcie przedstawiono założenia polityki senioralnej w województwie małopolskim – wskazano kluczowe zapisy dotyczące tej tematyki w aktualnie obowiązujących i przygotowywanych dokumentach strategicznych, w tym m.in. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011–2020, Strategii Rozwoju Województwa „Małopolska 2030” czy wieloletnim programie współpracy województwa małopolskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2018–2022. Zwrócono również uwagę, że w 2010 roku powstał w Małopolsce pierwszy dokument regionalny poświęcony problemowi starzenia się społeczeństwa (dokument pt. Wyzwania Małopolski w zakresie starzenia się społeczeństwa. Podejście strategiczne).  

Opracowanie w wersji elektronicznej dostępne na stronie www.obserwatorium.malopolska.pl 

Trwają nabory wniosków

Od 4 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. trwa nabór ofert pierwszej edycji konkursu w ramach Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni+" na lata 2021–2025! Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów kwotą od 25 tys. do 250 tysięcy zł. Więcej informacji TUTAJ.

Od 8 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r. trwa nabór ofert w konkursie NOWEFIO 2021! Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. Więcej informacji TUTAJ.

Do 15 marca 2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021! Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym. Więcej informacji TUTAJ.