_______________________


 
 

_______________________

 

 

_______________________


 

 

 
 

 

 

Zniesiono godziny dla seniorów

Od 4 maja przestały obowiązywać  tzw. "godziny dla seniorów", podczas których zakupy mogły robić wyłącznie osoby po 65. roku życia. Obecnie sklepy są otwarte dla wszystkich klientów.

Rozmowa z Wiesławą Borczyk w audycji "Czuję się młodo!" Radia Kraków - 18.04.2020 r.

Przedłużająca się izolacja może pogłębiać wykluczenie ludzi starszych.Dzisiejsi seniorzy, to pokolenie późnowojenne albo powojenne, które sporo przeszło w swoim życiu. Zapewne dlatego wielu z nich łatwiej od młodych ludzi znosi trudności spowodowane epidemią koronawirusa - mówi w Radiu Kraków Wiesława Borczyk, prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Od razu jednak dodaje, że obawia się, iż przedłużająca się izolacja i wymuszona samotność seniorów może pogłębiać wykluczenie ludzi starszych. - Trzeba temu przeciwdziałać. Najważniejsze, żebyśmy mieli ze sobą kontakt, aby sobie pomagać i wymieniać ważne informacje - dodaje W.Borczyk.

 

Posłuchaj rozmowy - KLIKNIJ TUTAJ

Obowiązek zasłaniania ust i nosa - co należy wiedzieć.

Od 16 kwietnia 2020 r., do odwołania, istnieje obowiązek zasłaniania ust i nosa. Maseczki należy nosić:

- wychodząc poza dom i własną posesję, na drogach i placach,

- jadąc komunikacją publiczną,

- jadąc samochodem osobowym z osobami, z którymi nie mieszkamy,

- w miejscach ogólnodostępnych: budynkach administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, bankach, sklepach, lokalach gastronomicznych, punktach usługowych, na poczcie, na targowiskach (straganach), obiektach sportowych i turystycznych, obsłudze pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,

- na terenie nieruchomości wspólnych, czyli na klatce schodowej, w windzie, na wspólnym podwórku itp. 

 

Więcej na temat tego co trzeba wiedzieć o noszeniu maseczek, jak je nosić oraz jak je zakładać i zdejmować znajduje się na stronie: https://pacjent.gov.pl/bez-maski-ani-rusz

 

źródło: pacjent.gov.pl

Seniorzy apelują o przełożenie wyborów prezydenckich

APEL


W imieniu organizacji senioralnych apelujemy do władz, do Parlamentu, do wszystkich sił politycznych kraju o przełożenie daty wyborów prezydenckich. Całe społeczeństwo zmaga się z epidemią  o niespotykanej   skali i zasięgu. Rząd podejmuje bezprecedensowe decyzje, mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa COVD-19. Hasło „zostań w domu” jest głównym  orężem w tej walce.
Osoby starsze są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo. Jednak my, seniorki i seniorzy,  boimy się nie tylko o swoje zdrowie i życie. Boimy się również, a może przede wszystkim, o bezpieczeństwo naszych rodzin, naszych bliskich. Boimy się, że masowy udział w wyborach zwielokrotni zagrożenie i narazi nas, nasze dzieci i wnuki, naszych przyjaciół i znajomych na niebezpieczeństwo poważnej choroby, a nawet utraty życia. My, osoby starsze,  mamy głęboko zakorzenione poczucie obywatelskiego obowiązku. Chcemy uczestniczyć w życiu społecznym, oddając swój głos w wyborach. Chcemy, aby również nasi bliscy mogli głosować  bez ryzyka dla swego zdrowia. Chcemy aby tak ważne wydarzenie jak wybory prezydenckie przebiegało w atmosferze powagi, spokoju i w poczuciu bezpieczeństwa. Dlatego apelujemy o przełożenie daty  wyborów.

 

CZAS EPIDEMII TO NIE JEST CZAS NA WYBORY

 

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń

Uniwersytetów Trzeciego Wieku

Polski Związek

Emerytów, Rencistów i Inwalidów

Krajowy Instytut Gospodarki  Senioralnej

Polska Unia Seniorów

Ogólnopolskie Porozumienie

Uniwersytetów Trzeciego Wieku 

  Ogólnopolskie Porozumienie

o Współpracy Rad Seniorów