Przejdź do treści

MOCNA FEDERACJA – sieciuje, partycypuje, inspiruje!

    Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku realizuje zadanie publiczne pt. Mocna Federacja – sieciuje, partycypuje, inspiruje!, sfinansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Zadanie zakłada wdrożenie pakietu różnorodnych działań, które pozwolą na osiągnięcie założonego celu głównego obejmującego rzeczywiste wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i merytorycznego Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW czyniące ją jednym z wiodących partnerów władz publicznych w obszarze kształtowania i realizowania polityki wobec osób starszych w Polsce w perspektywie kolejnych lat. Więcej informacji TUTAJ.