Przejdź do treści

Nabór ofert w ramach programu AKTYWNI+

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w ramach  programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023. Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.

  Dofinansowanie można uzyskać na zadania określone w ramach 4 priorytetów:

   

  I. Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu: zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie seniorów mniej samodzielnych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zainteresowania i zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy. 

   

  II. Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienia samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.

   

  III. Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

   

  IV. Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie empatycznych postaw wobec osób starszych oraz upowszechnianie pozytywnego wizerunku osób starszych, a także zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

   

  Termin składania ofert: od 1 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r. W konkursie należy złożyć ofertę wyłącznie w wersji elektronicznej wypełnioną w Generatorze Ofert. Uprawniony podmiot może złożyć jedną ofertę w ramach ogłoszonego konkursu. 

   

  Wysokość dotacji, o którą mogą ubiegać się Oferenci wynosi od 25.000 zł do 250.000 zł.

   

  Więcej informacji oraz regulamin konkursu dostępne TUTAJ