Przejdź do treści

Nowy numer Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

  W tym numerze Ogólnopolskiego Biuletynu UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU piszemy o utworzeniu w rządzie Premiera Donalda Tuska pierwszego w historii administracji publicznej urzędu Ministra ds. Polityki Senioralnej, który objęła posłanka na Sejm RP Marzena Okła-Drewnowicz. To krok milowy i historyczny moment w polityce wobec osób starszych. Oznacza podniesienie rangi zagadnień, które ich dotyczą, i miejmy nadzieję, znajdą odpowiednie miejsce w publicznej agendzie; będą konsekwentnie
  podejmowane oraz realizowane. Minister Marzena Okła-Drewnowicz, tworząc swój urząd „od zera”, zdecydowała o powołaniu Rady ds. Polityki Senioralnej, 30 osobowego organu opiniodawczo-doradczego, w skład którego wchodzą osoby wyróżniające się wiedzą i doświadczeniem z zakresu polityki senioralnej. Rada zainicjowała swoją społeczną działalność od 1 marca br. Wyzwania oraz potrzeby zmian w podejściu do całościowej polityki senioralnej i starzenia się będą wymagać od Minister ds. Polityki Senioralnej współpracy z właściwymi ministrami, kierownikami urzędów centralnych, wojewodami i innymi organami administracji rządowej oraz organami jednostek samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi.
  Zmiany demograficzne wymagają także solidarności i współpracy międzypokoleniowej. Od wielu lat społeczność Uniwersytetów Trzeciego Wieku podejmowała szereg inicjatyw, zgłaszała wnioski i postulaty
  dotyczące utworzenia urzędu dla seniorów oraz włączenia osób starszych w tworzenie nowoczesnej polityki senioralnej, zabezpieczenia w budżecie państwa i przeznaczenia osobnych środków na jej realizację. Minister ds. Polityki Senioralnej już w pierwszych tygodniach sprawowania urzędu spotkała się
  z przedstawicielami Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW w swoim biurze w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a także w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, w którym to spotkaniu regionalnym uczestniczyli również liderzy organizacji senioralnych z Małopolski. Zamieszczamy informacje
  z przebiegu tych spotkań.
  Warto przeczytać o Parlamentarnym Zespole ds. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, którego inicjatorem w 2012 był poseł na Sejm RP Michał Szczerba i już kolejną kadencję jest jego przewodniczącym. Polecamy wywiad z Michałem Szczerbą przeprowadzony w 2012 r. przez red. Ewę Piłat oraz jej komentarz z dzisiejszej perspektywy. Piszemy także o ważnych działaniach na rzecz praw osób starszych podejmowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Komisję Ekspertów ds. Osób Starszych. W Biurze RPO 15 marca 2024 r. odbyła się ogólnopolska konferencja „Przemoc wobec osób starszych”, która miała formułę „gwiaździstą”. Debatę w Biurze RPO oglądali i komentowali uczestnicy 83 lokalnych
  spotkań, a wśród nich słuchacze UTW i członkowie organizacji senioralnych.
  Zamieściliśmy w Biuletynie także materiały nadesłane do redakcji: o sukcesie Ogólnopolskiej Zimowej Senioriady na Podhalu w Rabce-Zdroju, o Forum Srebrnej Akademii Nauki w Dąbrowie Górniczej, o występie teatru studentów UTW w Świętochłowicach dla dzieci z chorobą nowotworową oraz o innowacyjnej metodzie osiągania dobrostanu w wieku senioralnym z fundacji Via Salutis z Wałbrzycha.
  Zachęcamy także do przeczytania ciekawych artykułów promocyjnych naszych Partnerów.

  Aby pobrać Biuletyn kliknij TUTAJ.