Przejdź do treści

Nowy numer Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

  W tym numerze Biuletynu możecie przeczytać o bardzo interesującej publikacji „Uniwersytety trzeciego wieku w Polsce w roku akademickim 2021/2022”, która zawiera wyniki trzeciej edycji ogólnopolskiego badania statystycznego przeprowadzonego w 2022 r. Publikacja, podobnie jak samo badanie, zostały przesunięte o rok ze względu na pandemię COVID-19. W jej przygotowanie włączyli się pracownicy Ośrodka Statystyki Edukacji i Kapitału Ludzkiego oraz Pomorskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Gdańsku. Praca została jednak zrealizowana przede wszystkim dzięki zaangażowaniu uniwersytetów trzeciego wieku, które wzięły udział w przeprowadzonym badaniu.

  Polecamy materiał „O dobroczynności” autorstwa dra. Tomasza Drewniaka, prof. ucz. Prorektora ds. nauki i kształcenia ustawicznego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Nysie, będący jednocześnie tekstem Laudacji wygłoszonej podczas inauguracji roku akademickiego dla założycielki i kierującej Noworudzkim UTW Pani Karoliny Popiel, uhonorowanej wyróżnieniem Dobroczyńcy Uczelni. To świetny przykład współpracy uczelni i środowiska akademickiego z UTW.

  Piszemy także o ważnych wydarzeniach, które miały miejsce na terenie kraju: o II Świętokrzyskim Kongresie UTW w Kielcach, o Europejskich Spotkaniach Integracyjnych Polskich UTW w Olsztynie oraz o jubileuszu 10-lecia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Makowie Podhalańskim.

  Warto zapoznać się również z działaniami Rzecznika Praw Pasażerów Kolei, dowiedzieć się więcej na temat nowych form wsparcia osób starszych oraz możliwości uzyskania rekompensat z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.

  Zachęcamy do przeczytania materiałów promocyjnymi Partnerów, którzy wspierają naszą działalność.

  Życzymy przyjemnej lektury i zapraszamy do współpracy z Redakcją kwartalnika Ogólnopolski Biuletyn Uniwersytety Trzeciego Wieku, którego pierwszy numer ukazał się 10 lat temu, we wrześniu 2013 roku.

  Pobierz Ogólnopolski Biuletyn UTW nr 3/2023 (39)