Przejdź do treści

Pierwsza edycja “Akademii Profesjonalnego Fundraisingu”

    W dniach 27-29 września br. odbyła się pierwsza edycja 3-dniowego cyklu warsztatowo-doradczego pn. „Akademia Profesjonalnego Fundraisingu”. W zajęciach udział wzięło 12 liderów i przedstawicieli organizacji seniorskich z Cieszyna, Kielc, Piekar Śląskich, Radomska, Ropy oraz Starachowic. Podczas warsztatów omawiane były zagadnienia dotyczące m.in.: źródeł pozyskiwania środków finansowych, techniki pisania projektów, formalnoprawnych i praktycznych aspektów wdrażania w organizacji modułu działalności odpłatnej lub gospodarczej oraz pozyskiwania sponsorów, budowania kapitału żelaznego, a także przygotowania i wdrażania strategii fundraisingowej organizacji. Kolejne edycje szkoleń planowane są w 2024 roku.

    Zajęcia zorganizowano w ramach projektu „Mocna Federacja – sieciuje, partycypuje, inspiruje!” sfinansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.