Przejdź do treści

Publikacja “Turystyka społeczna a jakość życia”

    Zachęcamy po przeczytania publikacji pod redakcją dra hab. Pawła Rożyckiego, wydanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK po Kongresie “Turystyka społeczna a jakość życia”, który odbył się w październiku 2022 r. w Krakowie. Niezwykle ciekawe i bardzo ważne kwestie opracowane przez przedstawicieli ośrodków naukowych oraz ekspertów stanowią wysoką jakość merytoryczną monografii. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, o charakterze naukowym, koncentruje się na analizach turystyki społecznej w kontekście jakości życia, z uwzględnieniem m.in. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Druga część zawiera przewodnik dobrych praktyk oparty na prezentowanych w czasie Kongresu materiałach opisujących przedsięwzięcia realizowane m.in. w uniwersytetach trzeciego wieku. Jeden z przykładów zaprezentowany w publikacji to Turystyka seniorów na przykładzie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku – opracowany na podstawie doświadczeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających w Małopolsce oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Plik PDF do pobrania TUTAJ.