Przejdź do treści

Senior w biurze podróży, czyli umowa jest już gotowa

    Broszura wydana w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej pn. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce” prowadzonej przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

    Broszura w formie pliku PDF do pobrania TUTAJ.

    Zadanie publiczne pn. „Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce” dofinansowano ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z zawartą umową nr 2023/0060/1906/UDOT/DT/BP z dnia 14 czerwca 2023 r.