Przejdź do treści

Turystyka senioralna w Polsce – kontynuacja działań

    Od 6 maja 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Bezpieczna i dostępna turystyka senioralna w Polsce – II edycja, dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

    To zadanie stanowi kontynuację działań o charakterze edukacyjno-informacyjnym dedykowanych osobom w wieku 60+, w tym liderom/przedstawicielom organizacji seniorskich tj. prowadzących działalność na rzecz osób starszych oraz członkom gminnych rad seniorów z terenu Polski, które zostały zainicjowane i zrealizowane przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW w 2023 roku.

    Więcej informacji o ww. przedsięwzięciu można znaleźć w zakładce “PROJEKTY”.