Przejdź do treści

Warsztaty „Aktywni Liderzy Małopolskich UTW”

  Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku organizuje bezpłatne, jednodniowe warsztaty „Aktywni Liderzy Małopolskich UTW” dedykowane liderom/ przedstawicielom organizacji seniorskich, tj. organizacji prowadzących działalność statutową na rzecz osób starszych, którzy ukończyli 60 rok życia, działających w Małopolsce – na terenie subregionu nowosądeckiego [Miasto Nowy Sącz, powiat nowosądecki, gorlicki i limanowski] i podhalańskiego [powiat tatrzański, suski i nowotarski]

  Podczas zajęć omawiane będą m.in. tematy obejmujące:

  1/ aktualne zagadnienia z zakresu polityki senioralnej Województwa Małopolskiego [projekt programu strategicznego „Srebrna Małopolska 2030”, informacja o działalności Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej];

  2/ formalnoprawne aspekty prowadzenia działalności w ramach organizacji pozarządowej z uwzględnieniem wyzwań i problemów „popandemicznych” oraz nowych obowiązków w tym obszarze, 

  3/ wybrane zagadnienia dotyczące pozyskiwania środków zewnętrznych na realizowanie inicjatyw/pomysłów.

   

  Uczestnicy zajęć, po udziale w warsztatach, będą mogli skorzystać z indywidualnego wsparcia doradczego, udzielanego w formie porad/konsultacji telefonicznych lub e-mailowych.

   

  Terminy:

  1. 24 marca 2023 r. – warsztaty w Nowym Sączu

  2. 27 marca 2023 r. – warsztaty w Nowym Targu

   

  Wszelkie pytania dotyczące zajęć prosimy kierować na adres e-mail: federacjautw@interia.eu  

   

  Projekt Aktywne Małopolskie Organizacje Seniorskie
  zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego