Przejdź do treści

WIEK SENIORA, A WIGOR JUNIORA!

  25 kwietnia br. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2023 – 2024 pn. „Wiek seniora, a wigor juniora!”.

  W ramach ww. konkursu zlecane będą zadania o charakterze ponadlokalnym polegające na:

  – wspieraniu rozwoju aktywności ruchowej i fizycznej seniorów;

  – prowadzeniu kursów, wykładów, prelekcji o tematyce: edukacji prozdrowotnej seniorów na rzecz ich pomyślnego starzenia się, zapobieganie typowym dla wieku starszego chorobom somatycznym, znaczenie aktywności fizycznej w celu utrzymania jak najdłużej sprawności i samodzielności, zdrowe żywienie dostosowane do zmieniającego się organizmu starszego człowieka;

  – prowadzeniu działań stymulujących funkcje poznawcze, takie jak pamięć, spostrzegawczość, percepcja, koncentracja, pozytywne myślenie z wykorzystaniem odpowiednich sposobów i narzędzi, np. mnemotechnik, technik relaksacyjnych;

  – popularyzowaniu aktywności fizycznej wśród osób starszych, zachęcaniu seniorów do udziału w zajęciach rekreacji ruchowej, w tym gimnastyki, zajęć biegowych i nordic walkingu

  ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z obszarów wiejskich.

  Oferty można składać do 16 maja 2023 r.

  Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są TUTAJ