Przejdź do treści

Władze


Skład Zarządu:

Prezes – Wiesława Borczyk, Sądecki UTW
email: wborczyk@interia.pl
Wiceprezes – Krystyna Jurczewska-Płońska, Gliwicki UTW
Wiceprezes – Maria Zielony, UTW w Lesznie
Sekretarz – Teresa Gremba, Świętokrzyski UTW
Skarbnik – Krystyna Męcik, UTW Łazy
Członek Zarządu – Krystyna Krzemińska, UTW Świętochłowice


Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Krystyna Guzik, UTW Dąbrowa Tarnowska
Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Danuta Wiśniewska, Gnieźnieński UTW
 Członek Komisji Rewizyjnej – Krystyna Łaźnia, UTW Jaworzno