Przejdź do treści

Władze


Prezes – Wiesława Borczyk, Sądecki UTW
email: wborczyk@interia.pl


Wiceprezes – Krystyna Jurczewska – Płońska, Gliwicki UTW

Wiceprezes – Maria Zielony, UTW w Lesznie

Sekretarz – Teresa Gremba, Świętokrzyski UTW

 
Skarbnik – Krystyna Męcik, UTW Łazy

Członek Zarządu – Krystyna Krzemińska, UTW Świętochłowice


Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Krystyna Guzik, UTW Dąbrowa Tarnowska

Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej – Danuta Wiśniewska, Gnieźnieński UTW 

 Członek Komisji Rewizyjnej – Krystyna Łaźnia, UTW Jaworzno