Przejdź do treści

Współpracownicy

Daniel Jachimowicz – prawnik, absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz licznych kursów i szkoleń z zakresu przygotowywania i zarządzania projektami unijnymi. Współautor i koordynator projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej (m.in. “Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Nawojowej” w ramach PAOW, “Droga do sukcesu” w ramach PHARE 2002, “Język angielski w turystyce” oraz “Turystyka wiejska szansą na rozwój poza rolnictwem” w ramach ZPORR 2004-2006). Posiada uprawnienia pedagogiczne, jest wykładowcą – trenerem oraz doradcą z zakresu prawa gospodarczego, prawa pracy oraz źródeł i mechanizmów pozyskiwania zewnętrznych środków finansowania działalności organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców.

Zofia Mółka – absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Specjalistka ds. rozliczania projektów. Współtwórca programów edukacyjnych oraz rekreacyjno-ruchowych dla słuchaczy Sądeckiego UTW, koordynator wielu projektów realizowanych przez Sądecki UTW, od początku założenia współpracuje z Federacją UTW, współzałożycielka i Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia „Korzenie i Skrzydła”.

Wojciech Nalepa – radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Funduszy Strukturalnych UE na WPiA UKSW w Warszawie. Prezes Fundacji Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego. Doradca i trener w obszarze prawno-organizacyjnych aspektów zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Autor wielu publikacji
o tematyce prawnej. Koordynator projektów finansowanych zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych. Na co dzień zajmuje się prawem organizacji pozarządowych, prawem cywilnym, prawem gospodarczym i prawem finansowym. Członek – ekspert II kadencji Małopolskiej Rady Pożytku Publicznego w Krakowie. Pasjonat motoryzacji i ogrodnictwa, uwielbia czytać, biega
i uprawia kajakarstwo górskie.

Katarzyna Borczyk – radca prawny, absolwentka Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Z Ogólnopolską Federacją Stowarzyszeń UTW współpracuje od 2012 r. Autorka wniosków dotacyjnych. Koordynatorka wielu projektów współfinansowanych ze źródeł krajowych, w tym ze środków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego Banku Polskiego, Województwa Małopolskiego. Doradca i trener w obszarze prawno-organizacyjnych aspektów zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych. Ponadto zajmuje się aktualizowaniem strony internetowej Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW, prowadzeniem profilu na Facebooku oraz tworzeniem newsletterów.