___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Fotorelacja z jubileuszu 30-lecia Podhalańskiego UTW w Zakopanem

22 maja 2023 r. przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW wzięli udział w wyjątkowej uroczystości z okazji jubileuszu 30-lecia Podhalańskiego UTW w Zakopanem. Poniżej fotorelacja z tego wydarzenia. Więcej na temat Podhalańskiego UTW można dowiedzieć się z artykułu pt. "Zakopane: Podhalański Uniwersytet Trzeciego Wieku  ma już 30 lat", którego autorkami są Małgorzata Morawetz-Gordon, Prezes Zarządu PUTW oraz Teresa Sieciechowicz, Wiceprezes Zarządu PUTW. Artykuł opublikowany został w najnowszym Biuletynie UTW - kliknij TUTAJ.

WIEK SENIORA, A WIGOR JUNIORA!

25 kwietnia br. ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na lata 2023 – 2024 pn. „Wiek seniora, a wigor juniora!”.

W ramach ww. konkursu zlecane będą zadania o charakterze ponadlokalnym polegające na:

- wspieraniu rozwoju aktywności ruchowej i fizycznej seniorów;

- prowadzeniu kursów, wykładów, prelekcji o tematyce: edukacji prozdrowotnej seniorów na rzecz ich pomyślnego starzenia się, zapobieganie typowym dla wieku starszego chorobom somatycznym, znaczenie aktywności fizycznej w celu utrzymania jak najdłużej sprawności i samodzielności, zdrowe żywienie dostosowane do zmieniającego się organizmu starszego człowieka;

- prowadzeniu działań stymulujących funkcje poznawcze, takie jak pamięć, spostrzegawczość, percepcja, koncentracja, pozytywne myślenie z wykorzystaniem odpowiednich sposobów i narzędzi, np. mnemotechnik, technik relaksacyjnych;

- popularyzowaniu aktywności fizycznej wśród osób starszych, zachęcaniu seniorów do udziału w zajęciach rekreacji ruchowej, w tym gimnastyki, zajęć biegowych i nordic walkingu

ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców z obszarów wiejskich.

Oferty można składać do 16 maja 2023 r.

Szczegółowe informacje oraz dokumentacja konkursowa dostępne są TUTAJ

Najnowszy numer Ogólnopolskiego Biuletynu UTW

Ukazał się najnowszy numer Ogólnopolskiego Biuletynu. Zachęcamy do przeczytania rozmowy „O tradycji krakowskiej myśli andragogicznej” z Gościem specjalnym – prof. zw. dr hab. Tadeuszem Aleksandrem, którą przeprowadziła dr hab. Dorota Gierszewski, Kierownik Pracowni Pedagogiki Społecznej i Andragogiki UJ. W tym wydaniu informujemy także o bogatej ofercie programowej realizowanej w uniwersytetach trzeciego wieku, będących ważnym elementem lokalnych i regionalnych środowisk, o aktywnościach edukacyjno-kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, o ważnych wydarzeniach jakimi są jubileusze ich działalności. Polecamy artykuł o tym, jak wygląda życie słuchaczy UTW w Łucku, w czasie wojny w Ukrainie. Warto zapoznać się również z informacjami o prowadzonym przez Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW Centrum Bezpłatnego Poradnictwa „OBYWATEL – SENIOR” oraz o przeprowadzonych szkoleniach dla liderów UTW i organizacji senioralnych. W ramach rozdziału: Srebrna Gospodarka zamieszczone zostały artykuły naszych Partnerów.

Plik PDF do pobrania TUTAJ.

Publikacja "Turystyka społeczna a jakość życia"

Zachęcamy po przeczytania publikacji pod redakcją dra hab. Pawła Rożyckiego, wydanej przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK po Kongresie "Turystyka społeczna a jakość życia", który odbył się w październiku 2022 r. w Krakowie. Niezwykle ciekawe i bardzo ważne kwestie opracowane przez przedstawicieli ośrodków naukowych oraz ekspertów stanowią wysoką jakość merytoryczną monografii. Publikacja składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, o charakterze naukowym, koncentruje się na analizach turystyki społecznej w kontekście jakości życia, z uwzględnieniem m.in. osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Druga część zawiera przewodnik dobrych praktyk oparty na prezentowanych w czasie Kongresu materiałach opisujących przedsięwzięcia realizowane m.in. w uniwersytetach trzeciego wieku. Jeden z przykładów zaprezentowany w publikacji to Turystyka seniorów na przykładzie działalności Uniwersytetów Trzeciego Wieku - opracowany na podstawie doświadczeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku działających w Małopolsce oraz Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Plik PDF do pobrania TUTAJ.