____________________


 
____________________

 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

"Era cyfrowa? To także moja era!"

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją autorstwa prof. An Hermans, Prezydenta Europejskiej Unii Seniorów, pt. "Era cyfrowa? To także moja era!". Podjętych zostało w niej wiele ciekawych zagadnień zw. z wykluczeniem cyfrowym osób starszych oraz roli cyfryzacji w zakresie wsparcia aktywnego i zdrowego starzenie się, poprawy jakość życia, pomocy w przywróceniu niezależność osobom starszym, w celu zapewnienia ich pełnego uczestnictwa w społeczeństwie. Jak wskazuje autorka, w konfrontacji z megatrendami starzenia się i cyfryzacji kluczowe znaczenie odgrywają kompetencje i umiejętności korzystania z mediów i informacji (MIL).

Publikacja do pobrania TUTAJ.

Seniorzy Współczesnej Europy. Problemy i wyzwania.

W najbliższą sobotę, 24 września 2022 r., w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, odbędzie się Międzynarodowa Europejska Konferencja Edukacyjno-Naukowa "Seniorzy Współczesnej Europy. Problemy i wyzwania".

W wydarzeniu weźmie udział blisko 100 osób, w tym naukowcy, eksperci, przedstawiciele Uniwersytetów Trzeciego Wieku i organizacji pozarządowych z kraju i zagranicy [Austria, Belgia, Białoruś, Czechy, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Holandia, Litwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy].

Celem Konferencji jest zorganizowanie otwartego dialogu i wymiany poglądów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz dyskusja na temat budowania przyszłości dla wszystkich grup wiekowych, wzmacnianie solidarności międzypokoleniowej i ponad granicami, reagowanie na zmiany demograficzne, a przede wszystkim populacyjne starzenie się społeczeństwa.

Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wpływ COVID-19 na osoby starsze, ich stan zdrowia, dobrostan, środowisko życia i wnioski płynące z doświadczeń pandemii. Należy zauważyć, że szczególnie osoby starsze w placówkach opieki długoterminowej miały większe ryzyko zakażenia i cierpiały z powodu środków izolacji. W tym kontekście zainicjowano ogólną debatę nad systemem opieki zdrowotnej w państwach członkowskich UE i rolą, jaką UE może odegrać w koordynowaniu i optymalizacji opieki zdrowotnej w krajach członkowskich.