Przejdź do treści

Wizyta ministry ds. polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz w Krakowie

    W poniedziałek, 19 lutego 2024 r., w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW uczestniczyli w spotkaniu małopolskich organizacji seniorskich, Uniwersytetów Trzeciego Wieku i Rad Seniorów z ministrą ds. polityki senioralnej Marzeną Okłą-Drewnowicz, wojewodą małopolskim Krzysztofem Janem Klęczarem oraz I wicewojewodą małopolską Elżbietą Achinger. Podczas wizyty dyskutowano na temat opieki senioralnej, wsparcia dla osób starszych i rozwijania ich potencjału.

    Więcej informacji na stronie: https://www.malopolska.uw.gov.pl/PressArticlePage.aspx?id=15762

    Zdjęcie: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie