Przejdź do treści

Ogólnopolskie Centrum Bezpłatnego Poradnictwa “OBYWATEL – SENIOR”

  Od 1 grudnia 2022 r. do 30 listopada 2023 r. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Nowym Sączu realizuje projekt pt. Ogólnopolskie Centrum Bezpłatnego Poradnictwa “OBYWATEL – SENIOR” sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022-2033.

  Funkcjonowanie Centrum ma na celu zwiększenie poziomu dostępności bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego dla osób starszych oraz wzmocnienie jego oddziaływania społecznego jako warunku koniecznego dla silnej obecności i aktywności obywatelskich organizacji seniorskich w życiu publicznym, co winno przyczynić się do budowania i powiększania kapitału społecznego szczególnie na szczeblu lokalnych wspólnot samorządowych.

  Bezpośrednią grupę docelową projektu stanowią:

  1. Osoby starsze będące liderami/przedstawicielami seniorskich organizacji pozarządowych potrzebujące wsparcia doradczego o charakterze prawno-obywatelskim niezbędnego do skuteczniejszego podejmowania/realizowania różnorodnych inicjatyw w ich społeczności lokalnej.

  2. Osoby fizyczne, które chcą w przestrzeni lokalnej podjąć i realizować inicjatywę o charakterze obywatelskim i potrzebują w tym zakresie wsparcia doradczego o charakterze prawno-obywatelskim (np. założenie nowej organizacji pozarządowej, zainicjowanie procedury tworzenia w swojej gminie gminnej rady seniorów, skorzystanie z instrumentu inicjatywy społecznej).

  W ramach działalności Ogólnopolskiego Centrum Bezpłatnego Poradnictwa „OBYWATEL – SENIOR” odbędzie się 950 godzin efektywnego doradztwa, w ramach których udzielonych zostanie co najmniej 630 bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich.