Srebrny Senior i Obywatel. Drugi dzień Forum III Wieku 2017

 

fot. P. Droździk

Uczestnicy drugiego dnia Forum III Wieku w Krynicy Zdroju mieli możliwość wziąć udział w licznych panelach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się 2 panele zorganizowane przez Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Ogólnopolską Federację Stowarzyszeń UTW.

 „Silver Generation. Srebrne pokolenie potencjałem srebrnej gospodarki. Bezpieczny Senior – konsument na rynku produktów i usług” udział wzięło wielu specjalistów z zakresu tego tematu.

Moderator panelu: Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji.

Tematy poruszone przez panelistów:

Renate Heinisch z niemieckiej organizacji na rzecz seniorów BAGSO bardzo pozytywnie wypowiadała się w kwestii technicyzacji i robotyzacji, którą osoby starsze powinny akceptować, a nie odrzucać, bo im może służyć w codziennym życiu. Wspomniała także o początkach współpracy Polski i Niemiec na poziomie ministerialnym w kwestiach związanych z osobami starszymi.

Podsekretarz stanu – Elżbieta Bojanowska zaczęła swoją wypowiedź od tego, że starzejące się społeczeństwo to szansa no to by powstawały nowe produkty, a więc rozwój gospodarczy w obszarach związanych m.in. z opieką, rehabilitacją itp. Wyjaśniła także genezę pojęcia SILVER GENERATION, czym zaskoczyła wszystkich uczestników, a także panelistów. Wspomniała także o planach rządu w sprawie podniesienia emerytur, czyli o projekcie 500+ dla seniorów, a także wymieniła kilka obszarów w jakich w najbliższych latach będzie przejawiać się pojęcie „srebrnej gospodarki”

Grzegorz Lot Wiceprezes z Tauron Sprzedaż sp. z o. o. mówił o tym w jaki sposób działa na rzecz osób starszych, o udogodnieniach w  ofertach, a także zapowiedział, że od jesieni zostaną wprowadzone nowe produkty z myślą o seniorach.

Prezes GUS – Grażyna Marciniak – przekazała niepokojące dane dotyczące przyszłości w kontekście zmian demograficznych – około 2030 roku blisko połowa osób na 100 będzie w wieku poprodukcyjnym. Wyjaśniła też różnicę w rozumieniu pojęcia osoba starsza w kontekście wieku.

Marek Niechciał – Prezes UOKIK – zwrócił szczególną uwagę na konieczność wysoce etycznych działań w firmach i wypracowanie nacisku środowiska gospodarczego by wszelkie przejawy przeciwnych działań skreślały daną firmę z rynku.

Elżbieta Ostrowska – Przewodnicząca PZERiI – mówiła o postrzeganiu seniorów na rynku konsumenckim, wymieniła 2 stereotypy jakie towarzyszą seniorom na rynku usług i produktów. Pierwszy  z nich: seniora nie stać, a drugi: senior już nic nie potrzebuje. Wymieniła też 3 typy zachowań konsumentów.

Ostatni z panelistów Igor Kulin z rosyjskiej Fundacji Studiów Społeczno-Gospodarczych i Politycznych wymienił kilka nowych produktów dla seniorów, które mogą zapewnić im ochronę zdrowia i bezpieczeństwo. Wśród nich wymienił tzw. TR Kod przeznaczony dla osób z demencją.

„Senior – Obywatel – aktywność seniorów w życiu publicznym, w procesie zmian demograficznych”

Moderator panelu Anna Okońska-Walkowicz – Doradca Prezydenta ds. Polityki Senioralnej miasta Kraków.

Jako pierwsza w panelu zabrała głos Barbara Imiołczyk z biura RPO, która podkreśliła kilkakrotnie, że to od obecnych seniorów zależy przyszłość przyszłych seniorów, od każdego „szarego” seniora aż po tych, którzy pełnią funkcje np. w Radach Seniorów, bo społeczeństwo obywatelskie buduje się „od dołu”. Zwróciła też uwagę na znaczenie afektywnych potrzeb i związanym z tym wolontariatem.

Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor w Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego wymienił kilka elementów składających się na Rządowy Program Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego wśród których wymienił stworzenie tzw. Korpusu Solidarności opartego na pracy wolontariuszy.

Prezes Polskiej Unii Seniorów – Janusz Marszałek – przedstawił plany powstania pilotażowego programu mieszkaniowego dla seniorów, jaki ma powstać w Oświęcimiu. Osiedle 180 mieszkań ma być wzorem dla budownictwa i organizowania miejsc przyjaznych seniorom w najbliższych latach. Wspomniał również o niemieckiej modelowej ustawie pielęgnacyjnej, którą dobrze byłoby wprowadzić w Polsce.

Małgorzata Zwiercan wymieniła i omówiła 5 kluczowych tematów związanych z seniorami jakimi zajęła się Komisja Polityki Senioralnej, której jest przewodniczącą.

Wojciech Kozak – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego zawrócił uwagę na znaczenie budżetów obywatelskich jako źródło realizacji tym z pozoru najmniejszych, ale za to ważnych, pomysłów pod hasłem: „Ta ławeczka jest moja” – jako symbol tego, że każda osoba może wprowadzić zmiany w lokalnej społeczności, jeśli tylko tego chce.

Fotorelacje na stronach

Forum III Wieku

Sądecki UTW

 

 

"To właśnie stąd z Nowego Sącza, z Forum III Wieku wychodziły dobre pomysły". Pierwszy dzień Forum III Wieku 2017

fot. archiwum Federacji

Wiesława Borczyk odebrała podziękowania za X lat pracy na rzecz seniorów z rąk przedstawicieli Województwa Małopolskiego, Miasta Nowego Sącza oraz Powiatu nowosądeckiego, którzy tym samym dokonali uroczystego otwarcia IX Forum III Wieku.

"Stąd zawsze, z Nowego Sącza, z Forum III Wieku od Wiesławy Borczyk zawsze wychodziły dobre pomysły i dobre inicjatywy, bo potrafiła stworzyć dobry klimat i współpracę różnych środowisk, ja jestem na taką współpracę otwarty i gotowy (…) pamiętajmy, że to jakie będą Uniwersytety Trzeciego Wieku i jaka będzie Polska zależy tylko od nas, od nikogo innego, wierzę w Was w nas w tą wspólnotę i solidarność międzypokoleniową, bo bez niej nie ma żadnej polityki senioralnej (…)" - mówił poseł Władysław Kosiniak-Kamysz

Profesor Tadeusz Aleksander UTW określił jako siłę społeczną, może mieć indywidualny charakter, lub zbiorowy. Tę siłę trzeba wykorzystać do stymulowania rozwoju społecznego i do integrowania środowiska społecznego, rodzinnego i lokalnego.

Poseł Róża Thun powiedziała: "Nie ma czasu na spokojne emerytury są obowiązki społeczne, każdy ma obowiązek dzielić się doświadczeniami i wychowywać następne pokolenie, przygotowywać ich do życzliwości, kompromisów i otwartości (…) niech ten nasz potencjał, ta srebrna siła będzie wykorzystana, a pod wodzą Pani Borczyk jestem pewna, że będzie wykorzystana na 100%"

Relacja z panelu "Seniorzy w procesie zmian demograficznych. Diagnoza sytuacji osób starszych. Rekomendacje kierunków zmian w polityce społeczno-gospodarczej Polski" - już wkrótce

 

Fotorelacja - kliknij tutaj

 

 

 

 

 

Forum III Wieku - jutro zaczynamy!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym programem Forum III Wieku 2017.

Jutro zapraszamy Państwa do Nowego Sącza do Auli Biblioteki PWSZ gdzie odbędzie się uroczyste otwarcie Forum.