_______________________


 
 

_______________________

 
 

 

 
 

 

 

PUBLIKACJA GUS - Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/2018

Publikacja pt. "Uniwersytety Trzeciego Wieku w roku akademickim 2017/2018", opracowana przez Główny Urząd Statystyczny, zawiera informacje o Uniwersytetach Trzeciego Wieku (UTW), w tym o działaniach edukacyjnych, aktywujących i integrujących, rodzajach prowadzonych zajęć, źródłach finansowania oraz współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Prezentuje także dane o słuchaczach, wykładowcach oraz osobach wykonujących prace organizacyjne w UTW.

Publikacja do pobrania TUTAJ

Zapraszamy do udziału w "AKADEMII MAŁOPOLSKIEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW"

 

Zajęcia dedykowane są członkom i kandydatom na członków organów wewnętrznych stowarzyszeń UTW (zarządu i komisji rewizyjnej) oraz innych stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz seniorów z terenu Małopolski, którzy ukończyli 60 rok życia.

 

TEMATYKA AKADEMII MAŁOPOLSKIEGO ANIMATORA AKTYWNOŚCI SENIORÓW

1) Organy wewnętrzne w NGO’s : m.in: zadania walnego zadania, zarządu i komisji rewizyjnej; wzajemne relacje pomiędzy ww. organami; dokumentacja w stowarzyszeniu; regulaminy.

 

2) Formalnoprawne aspekty związane z funkcjonowaniem NGO’s, m.in.: statut; dostosowanie statutu do znowelizowanej ustawy prawo o stowarzyszeniach [nowelizacja z 2016r.]; NOWE zasady sprawozdawczości [elektroniczne zasady podpisywania i składania sprawozdań rocznych]; ochrona danych osobowych w organizacji seniorskiej  [RODO] - wybrane zagadnienia, odpłatna działalność statutowa; zatrudnienie w organizacji pozarządowej; umowy o dzieło a umowy zlecenia; status OPP.

 

3) Budowania cyklicznego, kompleksowego programu edukacyjno-aktywizującego dedykowanego seniorom.

 

4) Pozyskiwanie środków na działalność statutową, m.in.: źródła pozyskiwania środków; zasady konstruowania wniosku o dofinansowanie; analiza problemowa; budżet projektu, umowa o dofinansowanie; realizacja projektu; rozliczenie projektu.

 

Więcej informacji/zapisy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., (18) 443 57 08

 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Inauguracja nowego roku akademickiego w Nadmorskim UTW w Międzyzdrojach.

W Sali Teatralnej Międzynarodowego Domu Kultury, 11 października br., o godzinie 12.00 odbyła się kolejna, uroczysta IV inauguracja roku akademickiego 2019/2020  Nadmorskiego UTW w Międzyzdrojach. Udział w tym wydarzeniu wzięli m.in. przedstawiciele Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW prezes Wiesława Borczyk i pełnomocnik Zarządu Daniel Jachimowicz. Dopisali także liderzy UTW współpracujący z Nadmorskim UTW. Byli obecni przedstawiciele władz samorządowych oraz partnerów wspierających UTW. Oprawę muzyczną przygotował zespól "Bryza".

Prezes Nadmorskiego UTW przekazał zebranym informację o działalności UTW za rok ubiegły. Nowym słuchaczom wręczono legitymacje studenta UTW. Nagrodzono również najbardziej aktywne osoby, zaangażowane w działania UTW.

W dniach poprzedzających inauguracje przedstawiciele Federacji UTW  spotkali się z prezesem i członkami Zarządu Nadmorskiego UTW oraz z liderami UTW z ościennych miejscowości,w ich siedzibie w Międzyzdrojanach, aby porozmawiać o rozwoju ruchu UTW w naszym kraju. Było to bardzo owocne i serdeczne spotkania ludzi, którzy swój czas poświęcają  potrzebom seniorów.

 

Inauguracja I Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku, Gdańsk 7 październik 2019

Podczas I Pomorskiego Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku z udziałem Agnieszki Kapały-Sokalskiej - Członkini Zarządu Województwa Pomorskiego oraz Wicemarszałka Ryszarda Świlskiego, wykład inauguracyjny "Standardy działania UTW w Polsce" zaprezentowała Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Pani Borczyk przedstawiła także informację na temat Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce - na podstawie badania GUS.

 

W ramach konferencji Sławomir Lucewicz – Zastępca Dyrektora ds. Promocji Urzędu Marszałkowskiego przedstawił "Pomorskie lekcje samorządności", a Daniel Jachimowicz, Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW zaprezentował i zachęcił do udziału w "Polskim Forum Seniorów" - porozumieniu organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów, w zakresie formułowania i wyrażania opinii w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.

 

Więcej informacji o tym wydarzeniu TUTAJ.

 

Akcja Identyfikacja – program edukacyjny dotyczący wirusowego zapalenia wątroby typu C z bezpłatnymi testami w kierunku HCV

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW realizuje pilotażowy projekt edukacyjny z zakresu profilaktyki zdrowia. W 10 uniwersytetach trzeciego wieku [Łódź, Warszawa, Sławno, Gdańsk, Rzeszów, Szczecin, Kielce, Wrocław, Nowy Sącz, Gliwice] - w ciągu najbliższych 4 miesięcy - przeprowadzone zostaną wykłady dotyczące wirusowego zapalenia wątroby typu C.  

HCV powodujący ww. wirusowe zapalenie wątroby typu C nazywany bywa cichym zabójcą. Nie jest to wcale przesadzone. Zakażenie HCV przebiega w większości przypadków bez charakterystycznych objawów i może ujawnić się dopiero  po wielu latach. Pacjenci często dowiadują się o nim już po wystąpieniu powodowanych przez wirusa marskości wątroby lub raka wątrobowokomórkowego. 

Szacuje się, że aktualnie około 150 tys. Polaków żyjących z HCV nie zdaje sobie z tego sprawy. Mało tego, niektórzy pacjenci otrzymali przed laty od lekarzy informację, że nie ma już dla nich leczenia, ponieważ zastosowana wówczas terapia nie pomogła. 

Tymczasem dzięki nowym, dostępnym w Polsce od kilku lat, w pełni refundowanym przez NFZ lekom, HCV można wyeliminować z organizmu w ciągu 8 do 12, a rzadziej 24 tygodni. Skuteczność terapii przekracza 98 procent! Potrzebna jest tylko diagnoza i włączenie pacjenta do programu terapeutycznego. Kluczem do postulowanej przez Światową Organizację Zdrowia i całkowicie realnej eliminacji HCV w Polsce jest edukacja. 

Dla słuchaczy uniwersytetów trzeciego wieku i w ogóle dla osób 60+ temat ten jest szczególnie istotny, ponieważ według lekarzy stanowią one grupę podwyższonego ryzyka. Przez lata HCV przenosił się głównie w placówkach ochrony zdrowia, a więc zakażone nim mogą być przede wszystkim osoby wielokrotnie hospitalizowane oraz takie, którym przetaczano krew przed 1992 rokiem. Dlatego osoby starsze, które miały w przeszłości wiele kontaktów ze służbą zdrowia, koniecznie powinny zrobić test w kierunku zakażenia. Takie badanie może uratować życie!!!

 

Wszyscy uczestnicy wykładów będą mogli przed nimi lub bezpośrednio po nich wykonać bezpłatny test w kierunku HCV w mobilnym gabinecie Fundacji Edukacji Społecznej. Wyniki testu będą dostępne w ciągu kilku minut.

 

"Akcja Identyfikacja - program edukacyjny dotyczący wirusowego zapalania wątroby typu C" prowadzona jest we współpracy z firmą Gilead Sciences Poland.