___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Kraków: Liderzy UTW na warsztatach Promotorów zdrowia dla osób starszych

W czwartek, 23 marca, odbyły się w Krakowie  warsztaty dla liderów UTW i osób współpracujących z UTW w zakresie promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z województwa małopolskiego i śląskiego. Całodzienne warsztaty były ważnym elementem paneuropejskiego projektu  Pro Health 65+  realizowanego przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, w którym partnerem jest m.in. Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń UTW. Uczestników przywitała pani prof. Stanisława Golinowska - Lider projektu wraz z trenerami, pracownikami CM UJ oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Warszawskiego.
Tematyka warsztatów obejmowała m.in. zagadnienia europejskich strategii aktywnego i zdrowego starzenia się oraz  promocji zdrowia adresowanej do osób starszych. Zaprezentowany został profil zawodowy promotorów zdrowia, a także  potrzeby edukacyjne promotorów zdrowia oraz  źródła wiedzy i informacji. Bardzo interesujące przykłady  krajowych i zagranicznych "Dobrych praktyk promocji zdrowia dla osób starszych" stały się  tematem ożywionej dyskusji uczestników warsztatów.W ćwiczeniach zespołowych uczestnicy pracowali wspólnie nad wdrażaniem  zagadnień z zakresu promocji zdrowia w codziennej praktyce.
Po zakończeniu warsztatów uczestnicy otrzymali dyplomy oraz  podręcznik " Promocja zdrowia dla osób starszych". Celem warsztatów było  przygotowanie ich uczestników  do inicjowania  działań oraz prowadzenia zajęć  z zakresu promocji zdrowia w środowiskach lokalnych i w Uniwersytetach Trzeciego Wieku. W czasie przerw kawowych i cateringu uczestnicy dzieli się swoimi opiniami o celowości i potrzebie takich szkoleń również w przyszłości.

 

Bezpłatne wykłady i warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia - profilaktyki słuchu

Pogorszenie słuchu jest naturalną konsekwencją procesu starzenia się. W Polsce co czwarta osoba powyżej 65. roku życia ma niedosłuch. Pogorszenie słuchu odbiera seniorom nie tylko radość z życia, ale też możliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Problemy ze słuchem powodują trudności w relacjach z innymi osobami, są przeszkodą w realizacji zainteresowań i pasji, znacząco utrudniają codzienne życie.

Wg Światowej Organizacji Zdrowia na świecie nawet co 3. osoba po 65. roku życia cierpi na ubytek słuchu w stopniu odpowiadającym niepełnosprawności słuchowej. Słuch jest jednym z tych zmysłów, który często jest zaniedbywany.

Kiedy z wiekiem pogarsza się wzrok, bez oporów udajemy się do okulisty. O słuch niestety już tak nie dbamy. Ubytek słuchu związany z wiekiem jest czymś naturalnym i nieodwracalnym, nie należy go jednak ignorować. Naukowcy podkreślają, że gorsza kondycja słuchowa nierzadko idzie w parze z pogorszeniem się kondycji umysłowej i zdolnością zapamiętywania (demencją).

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń we współpracy z firmą KIND zdecydowała się uwrażliwić Seniorów na problem pogorszenia słuchu i niedosłuchu wśród osób starszych. W ramach podjętej współpracy, firma KIND, przeprowadzi w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w całej Polsce 40 bezpłatnych wykładów i 20 warsztatów, poświęconych zagadnieniu profilaktyki słuchu oraz jakości słyszenia.

Czytaj więcej: Bezpłatne wykłady i warsztaty z zakresu profilaktyki zdrowia - profilaktyki słuchu

Inauguracja zajęć w projekcie "Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora" - VI edycja

W dniach od 8 do 10 marca br. w Uniwersytetach Trzeciego Wieku w Łapach (woj. podlaskie) oraz Bornem Sulinowie (woj. zachodniopomorskie) odbyły się wykłady i warsztaty inaugurujące kolejną edycję projektu „Nowoczesne i bezpieczne finanse seniora” realizowanego przez Ogólnopolska Federację Stowarzyszeń UTW w ramach programu edukacji ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego.

W obu uniwersytetach w zajęciach uczestniczyło po kilkudziesięciu seniorów – słuchaczy, którzy w ramach wykładu „Bezpieczne finanse seniora”  mieli okazję zapoznać się m.in. z zasadami bezpiecznego pożyczania pieniędzy i zawierania umów kredytowych/pożyczkowych, prawami przysługującymi seniorom - konsumentom ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (np. na pokazach, prezentacjach) oraz na odległość (np. przez telefon, internet) a także podstawowymi cechami charakterystycznymi umów renty dożywotniej oraz odwróconego kredytu hipotecznego.

Uczestnicy warsztatów komputerowych „Nowoczesne finanse seniora” z kolei nabywali i doskonalili umiejętności korzystania z dostępu do konta bankowego za pomocą internetu (indywidualna praca na symulatorze banku internetowego w tym m.in.  generowanie hasła do konta, logowanie, korzystanie z podstawowych funkcji w tym samodzielne wykonywanie przelewów), prowadzenia budżetu domowego przy wykorzystaniu prostych aplikacji  komputerowych a także pozyskiwali wiedzę w zakresie zasad bezpiecznego posługiwania się nowoczesnymi technologiami płatniczymi (m.in. płatności zbliżeniowe, za pomocą smartfona).

Każdy z uczestników warsztatów otrzymał ciekawe materiały dydaktyczne pozwalające we własnym zakresie na dalsze doskonalenie umiejętności zdobytych podczas zajęć. 

Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową TUTAJ.

Wyniki otwartego konkursu ofert Rządowego Programu ASOS 2017

Ponad 1,6 tys. ofert zgłosiły organizacje pozarządowe ubiegające się o środki w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych edycja 2017 (ASOS). Z tej puli wybrano 362 projekty do dofinansowania.

Organizacje mogły uzyskać dofinansowanie w ramach jednego z czterech priorytetów: edukacja osób starszych (priorytet I), aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową (priorytet II), partycypacja społeczna (priorytet III) oraz usługi społeczne dla osób starszych (priorytet IV).

Każda oferta została oceniona przez dwóch niezależnych ekspertów. Na podstawie ich ocen Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stworzyło listę rankingową.

Komisja konkursowa rekomendowała do dofinansowania:

- 77 ofert z priorytetu I na łączną kwotę niemal 7,5 mln zł: 
- 116 ofert z priorytetu II na sumę 12 mln zł: 
- 70 ofert z priorytetu III na sumę prawie 7 mln zł: 
- 99 ofert z priorytetu IV na kwotę niemal 12 mln zł: 

Łączna suma dofinansowania wyniesie 37 999 992,78 zł, a pomoc obejmie 362 projekty.

Na realizację programu z budżetu państwa zaplanowano 280 mln zł w latach 2014-2020. Na program w 2017 r. zarezerwowano przed rozstrzygnięciem konkursu 40 mln zł.

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2017 r.

Więcej na stronie

:http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,7566,8660,prawie-40-mln-zl-dla-aktywnych-seniorow.html

Federacja Stowarzyszeń UTW oraz Sądecki UTW na 80. urodzinach prof. Bolesława Farona

DSC00078

W Krakowie, 2 marca br. w obchodach 80. urodzin, związanego z Nowym Sączem i Sądecczyzną profesora Bolesława Farona, uczestniczyła Wiesława Borczyk, prezes Sądeckiego UTW i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.
W Uniwersytecie Pedagogicznym zorganizowano poświęconą mu konferencję naukową pn. "Proza dwudziestolecia międzywojennego z dzisiejszej perspektywy".
Wieczorem w Sali Kupieckiej w Pałacu Wielopolskich – siedzibie krakowskiego magistratu prezydent Jacek Majchrowski wydał uroczysty bankiet, podczas którego z życzeniami i gratulacjami pospieszyli przyjaciele i znajomi jubilata, reprezentanci środowiska kultury i nauki, rektorzy wyższych uczelni, zaproszeni goście. Wśród nich byli m.in.: delegacja władz samorządowych Nowego Sącza, liczna grupa z Łącka z wójtem Janem Dziedziną, redaktor naczelną "Almanachu Łąckiego" Jagodą Jastrzębską i dyrektor szkoły w Czarnym Potoku Haliną Setlak.Mariola Berdychowska reprezentowała Fundację Sądecką. Przybyli także naukowcy i pedagodzy związani od lat z "Rocznikiem Sądeckim" – prof. Feliks Kiryk, prof. Leszek Bednarczuk i prof. Bogusław Kołcz. Był obecny także mieszkający w Krakowie, sądeczanin, prof. Józef Lipiec.
Wiesława Borczyk odczytała okolicznościowy List gratulacyjny, w imieniu społeczności Uniwersytetów Trzeciego Wieku:

Dostojny Jubilacie, Wielce Szanowny Panie Profesorze!

              W tym uroczystym dniu – jubileuszu 80-lecia urodzin – pragnę w imieniu własnym oraz społeczności  Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku  złożyć Panu Profesorowi  wyrazy uznania oraz najserdeczniejsze gratulacje.

            Gratuluję tego wszystkiego, co składa się na imponujący, wieloletni dorobek Pana Profesora - całokształtu twórczości i pracy naukowej oraz popularyzacji edukacji i wychowania.

           Pańska droga życiowa i osiągnięcia w  wielu  dziedzinach budzą podziw i wielki szacunek.

           Pragnę serdecznie podziękować za zaangażowanie w pracach Rady Programowo - Naukowej Sądeckiego UTW  i za pamięć  o rodzinnych stronach, o swoich korzeniach.

           Proszę przyjąć ode mnie oraz całej społeczności  Uniwersytetów Trzeciego Wieku z głębi serca płynące życzenia zdrowia i  pomyślności, nowych, twórczych dokonań  oraz wszelkiej  radości w życiu osobistym. Mam nadzieję i bardzo na to liczę, że długo jeszcze będziemy mogli korzystać z Pańskiej wiedzy i doświadczenia.

DSC00091 

Fot. J. Leśniak

 

Zakończyła się IV Ogólnopolska Zimowa Senioriada UTW w Rabce Zdroju, 27-28 lutego 2017 r.

 

Zakończyła się IV Ogólnopolska Zimowa Senioriada na Podhalu.

W klasyfikacji zespołowej zwyciężyły:

I miejsce   -  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Gliwicach
II miejsce  -  Uniwersytet Trzeciego Wieku w Józefowie
III miejsce - Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku w Rabce Zdroju

Serdecznie gratulujemy !

 
Rabka Zdrój gościła studentów uniwersytetów trzeciego wieku oraz innych organizacji i stowarzyszeń seniorów na  IV Ogólnopolskiej Zimowej Senioriadzie na Podhalu. Organizatorem Senioriady  jest Rabczański Uniwersytet Trzeciego Wieku, a Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku sprawuje patronat nad tym wydarzeniem.
Celem imprezy jest sportowa rywalizacja w duchu fair play, promowanie aktywnego trybu życia seniorów oraz integracja środowiska UTW z kraju i zagranicy.

W  tegorocznej Senioriadzie brało udział około 1000 uczestników - zawodników i kibiców, studentów reprezentujących 29 UTW z Polski, Ukrainy i Austrii. Zawody zostały podzielone na kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn 50+, 60+, 70+, 80+ i 90+, w konkurencjach:

  • biegi narciarskie;
  • slalom narciarskie;
  • rzut śnieżką do celu;
  • zjazd na dętkach;
  • turniej brydżowy;
  • błyskawiczny turniej szachowy;
  • nordic walking;
  • konkurs wiedzy o Rabce-Zdroju.

Impreza z roku na rok zyskuje coraz większy prestiż, o  czym świadczy rosnąca liczba uczestników nie tylko z kraju ale również z zagranicy.

Relacje  z przebiegu Senioriady Zimowej  TV Podhale i  TVP Kraków:

http://tvpodhale.info/tv/wydarzenia/IV_Ogolnopolska_Zimowa_Senioriada_w-19141-1.html

http://krakow.tvp.pl/29279517/senioriada-dla-tych-ktorzy-kochaja-sport

 Wyniki Senioriady oraz galeria zdjęć - na stronie Rabczańskiego UTW - http://www.u3w.rabka-net.pl/aktualne.html

Organizatorom składamy serdeczne podziękowania za przygotowanie i przeprowadzenie tej wspaniałej imprezy.

Zespól Federacji UTW