___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

 

W dniu 31 maja 2016 r. w Krakowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW. Na ogólną liczbę 33 członków zwyczajnych w zebraniu uczestniczyli delegaci 25 stowarzyszeń UTW. Obrady otworzył wykład pt.Lepszy słuch kluczem do komfortowego życia” wygłoszony przez Agnieszkę Dziekan-Grychowską – Dyrektora Handlowego KIND Aparaty Słuchowe Sp. o.o., która jest partnerem Federacji w realizacji ogólnopolskiego projektu w zakresie profilaktyki słuchu.

Następnie w ramach Zebrania przedstawione zostało w pierwszej kolejności sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu za rok 2015 pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Federacji. Uchwałą Walnego Zebrania sprawozdania te zostały jednogłośnie zatwierdzone. W związku z upływem kadencji organów Federacji kolejno przedstawione zostały sprawozdania z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej w latach 2012-2016, które również zyskały jednogłośną aprobatę delegatów. W ramach części wyborczej Walnego Zebrania dokonany został wybór Prezesa Zarządu, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej na kadencję obejmującą lata 2016-2020.

 

Zarząd 2016 -2020

Wiesława Borczyk – Prezes Zarządu (Nowy Sącz)

Krystyna Jurczewska – Płońska – Wiceprezes Zarządu (Gliwice)

Maria Zielony – Wiceprezes Zarządu (Leszno)

Krystyna Męcik – Skarbnik (Łazy)

Teresa Gremba – Sekretarz (Kielce)

 

Komisja Rewizyjna 2016 – 2020

Elzbieta Achinger – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (Wieliczka)

Danuta Bańska – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (Andrychów)

Krystyna Guzik – Członek Komisji Rewizyjnej (Dąbrowa Tarnowska)

Jan Gwizd – Członek Komisji Rewizyjnej (Zawiercie)

 

 

 

List do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

 

Minister Wojciech Kaczmarczyk, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przesłał  list do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

W związku z objęciem  funkcji przez  Ministra  Wojciecha Kaczmarczyka Federacja UTW przesłała informacje o działalności Federacji UTW wraz z wydanymi  publikacjami.

TEKST LISTU

Forum 55 plus

 

W dniach 29-30 maja 2015 br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się TARGI 55plus, NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA, których celem jest budowanie nowej świadomości zdrowego, aktywnego życia wśród osób 55plus i ich dzieci, a także konsolidacja środowisk działających w branży oraz wszystkich, którzy dopiero myślą o wejściu i zaistnieniu na tym rynku. TARGI 55plus to także nowoczesna i międzynarodowa platforma wymiany wiedzy, doświadczeń wśród uczestników i wystawców, możliwość prezentacji nowości, technologii, produktów i usług oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Wydarzeniem towarzyszącym Targom będzie interdyscyplinarne Forum 55plus, o tematyce: „Moda na seniora – światowe trendy”. Odbędzie się ono pierwszego dnia Targów, to jest 29 maja 2015 r. Zadaniem FORUM 55plus jest tworzenie unikalnej i prestiżowej platformy wymiany myśli i opinii osób mających znaczący wpływ na kierunki rozwoju sektora senioralnego w Polsce.

Możliwie długa samodzielność i pełna odpowiedzialność za swoje życie, wzorem innych krajów europejskich,  staje się pożądanym celem i osiągalnym do wykonania zadaniem także dla polskich seniorów. A gdy pojawia się świadomy swych oczekiwań klient to rynek odpowiada ofertą.– mówi dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Rady Programowej Forum 55 Plus. – Głównym celem tej inicjatywy jest promocja holistycznego podejścia do rynku senioralnego i opiekuńczego oraz budowa płaszczyzny do współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Uczestnikami FORUM 55plus będą więc profesjonaliści, posiadający realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej, gospodarczej i polityczne,  w tymj: dyrektorzy centrów opieki senioralnej, inwestorzy, developerzy, finansiści, politycy oraz przedstawiciele instytucji samorządowych i administracji rządowej.

 

Więcej na:

targi55plus.pl

http://www.strefabiznesu.pl/artykul/zapraszamy-na-targi-55-plus-%E2%80%93-nowa-jakosc-zycia

http://www.medrodzinna.pl/?lang=pl

 

Program Forum 55 plus pobrać można TUTAJ