___________________

 ____________________
 
 
 

_______________________

 
_______________________


 

 

List do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW

 

Minister Wojciech Kaczmarczyk, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przesłał  list do Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń UTW.

W związku z objęciem  funkcji przez  Ministra  Wojciecha Kaczmarczyka Federacja UTW przesłała informacje o działalności Federacji UTW wraz z wydanymi  publikacjami.

TEKST LISTU

Forum 55 plus

 

W dniach 29-30 maja 2015 br. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbędą się TARGI 55plus, NOWA JAKOŚĆ ŻYCIA, których celem jest budowanie nowej świadomości zdrowego, aktywnego życia wśród osób 55plus i ich dzieci, a także konsolidacja środowisk działających w branży oraz wszystkich, którzy dopiero myślą o wejściu i zaistnieniu na tym rynku. TARGI 55plus to także nowoczesna i międzynarodowa platforma wymiany wiedzy, doświadczeń wśród uczestników i wystawców, możliwość prezentacji nowości, technologii, produktów i usług oraz nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

Wydarzeniem towarzyszącym Targom będzie interdyscyplinarne Forum 55plus, o tematyce: „Moda na seniora – światowe trendy”. Odbędzie się ono pierwszego dnia Targów, to jest 29 maja 2015 r. Zadaniem FORUM 55plus jest tworzenie unikalnej i prestiżowej platformy wymiany myśli i opinii osób mających znaczący wpływ na kierunki rozwoju sektora senioralnego w Polsce.

Możliwie długa samodzielność i pełna odpowiedzialność za swoje życie, wzorem innych krajów europejskich,  staje się pożądanym celem i osiągalnym do wykonania zadaniem także dla polskich seniorów. A gdy pojawia się świadomy swych oczekiwań klient to rynek odpowiada ofertą.– mówi dr Elżbieta Szwałkiewicz, przewodnicząca Rady Programowej Forum 55 Plus. – Głównym celem tej inicjatywy jest promocja holistycznego podejścia do rynku senioralnego i opiekuńczego oraz budowa płaszczyzny do współpracy pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami. Uczestnikami FORUM 55plus będą więc profesjonaliści, posiadający realny wpływ na kształtowanie rzeczywistości społecznej, gospodarczej i polityczne,  w tymj: dyrektorzy centrów opieki senioralnej, inwestorzy, developerzy, finansiści, politycy oraz przedstawiciele instytucji samorządowych i administracji rządowej.

 

Więcej na:

targi55plus.pl

http://www.strefabiznesu.pl/artykul/zapraszamy-na-targi-55-plus-%E2%80%93-nowa-jakosc-zycia

http://www.medrodzinna.pl/?lang=pl

 

Program Forum 55 plus pobrać można TUTAJ